Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
'sT
Xuất hiện:
14 Tháng chín 2016
Châm ngôn
''Loyalty comes before Skill''
Giới thiệu về
░▓█ [[You must login to view link]] █▓░We are, an Elite group of AoC Addicts, Fanatics, and Pros.Now accepting Strong, Active players only.
Trang web
Xếp hạng của Team
Sick Tacticz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
['sT]Mike_ Người lập Team 14 Tháng chín 2016 Hôm qua, 2:42 am
['sT]SeOul__ Captain 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 5:32 am
['sT]_Potter Captain 23 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:53 pm
['sT]gagaga__ Captain 10 Tháng ba 2017 Hôm nay, 6:00 pm
['sT]NAPOLEON81 Captain 29 Tháng tám 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Xhing Captain 11 Tháng hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]A_K_ Captain 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 11:40 am
['sT]40_EL_KRAKEN_ Captain 16 Tháng mười 2017 Đã online đượcCustom Scenario
['sT]VNS_SongNhi Legendary 30 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:14 pm
['sT]Igloo Legendary 26 Tháng tám 2017 9 Tháng mười một 2017 - 1:34 pm
['sT]_tenhe10k_ Legendary 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 12:10 pm
['sT]VNS_ConGaMai Legendary 2 Tháng mười 2017 Hôm nay, 10:51 am
['sT]__BillaBamZilla Legendary 22 Tháng chín 2017 24 Tháng mười 2017 - 5:45 pm
['sT]Xhai_Oppa_2k5 Legendary 29 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:34 pm
['sT]_Zaid Legendary 18 Tháng chín 2017 14 Tháng mười 2017 - 10:05 am
['sT]BAT001 Legendary 14 Tháng sáu 2017 18 Tháng mười một 2017 - 12:08 pm
['sT]Sida_RollsRoyce Legendary 22 Tháng mười một 2016 14 Tháng mười một 2017 - 7:54 am
['sT]Sida_Heaven1 Legendary 11 Tháng mười hai 2016 28 Tháng mười 2017 - 8:00 pm
['sT]hoang485 Legendary 21 Tháng chín 2017 Hôm nay, 4:11 pm
['sT]Spring_ Legendary 18 Tháng chín 2017 Hôm qua, 12:05 am
['sT]_StreetMonk_ Legendary 14 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 7:03 am
['sT]Ngoam_____ Legendary 4 Tháng tư 2017 Hôm nay, 5:40 am
['sT]__BadB0y__ Legendary 12 Tháng năm 2017 Hôm nay, 7:47 pm
['sT]cam_zach Legendary 13 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:17 pm
['sT]macay2017 Legendary 14 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:13 pm
['sT]fanof_tenhe10k Paladin 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 10:50 am
['sT]Mahya Paladin 30 Tháng chín 2017 12 Tháng mười một 2017 - 12:28 am
['sT]Slaktarnn Paladin 19 Tháng một 2017 11 Tháng mười một 2017 - 4:00 pm
['sT]KhoiNguyen Paladin 22 Tháng mười một 2016 27 Tháng chín 2017 - 4:56 am
['sT]VNS_Enter_ Paladin 24 Tháng chín 2017 Hôm nay, 12:14 pm
['sT]74_Cheng__ Paladin 2 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:56 pm
['sT]T1me_ Paladin 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 10:21 am
['sT]LuongBong Paladin 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:10 pm
['sT]_WangAnh_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 3:12 pm
['sT]Exchange2015 Paladin 12 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:34 pm
['sT]kuem_sieupt Paladin 14 Tháng sáu 2017 26 Tháng chín 2017 - 4:34 pm
['sT]_FasT__ Paladin 1 Tháng chín 2017 3 Tháng mười 2017 - 8:53 am
['sT]XinchaoVietNam Paladin 22 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 4:22 am
['sT]_Celt Paladin 3 Tháng mười hai 2016 14 Tháng mười một 2017 - 2:45 pm
['sT]11KuBin_TapChoi Paladin 14 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 8:54 pm
['sT]_furya_ Paladin 17 Tháng một 2017 Hôm qua, 5:54 am
['sT]FamiLyNo1 Paladin 6 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 6:36 am
['sT]_Bling__ Paladin 29 Tháng chín 2017 13 Tháng mười một 2017 - 6:48 am
['sT]hoang485_ Paladin 22 Tháng mười một 2016 3 Tháng mười 2017 - 7:45 am
['sT]TheSerpent_ Paladin 19 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:47 pm
['sT]VNS_NganSao__ Paladin 29 Tháng chín 2017 10 Tháng mười 2017 - 11:02 am
['sT]Xhai_Oppa_1k5 Paladin 3 Tháng mười hai 2016 10 Tháng mười một 2017 - 6:58 am
['sT]_Lovemarijuana Paladin 2 Tháng năm 2017 11 Tháng chín 2017 - 10:02 am
['sT]Dalat_Goku Paladin 8 Tháng tám 2017 8 Tháng mười một 2017 - 3:10 pm
['sT]TrumRik Paladin 23 Tháng chín 2017 Hôm nay, 8:28 am
['sT]Yoda___ Paladin 1 Tháng mười 2017 18 Tháng mười một 2017 - 3:00 pm
['sT]GG_MoiLenThoi Paladin 23 Tháng chín 2017 Hôm nay, 4:43 pm
['sT]JamesRodriguez_ Paladin 2 Tháng năm 2017 4 Tháng mười 2017 - 5:04 pm
['sT]_Andromeda Paladin 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 2:27 pm
['sT]L_Hitto__ Paladin 2 Tháng năm 2017 12 Tháng chín 2017 - 3:29 am
['sT]_81GiaLai Paladin 21 Tháng mười một 2016 25 Tháng chín 2017 - 1:15 pm
['sT]VNS_YenNhien Paladin 10 Tháng mười 2017 Hôm nay, 12:41 pm
['sT]GrouchoMarx Paladin 16 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:38 pm
['sT]BeginnerAOC Paladin 2 Tháng bảy 2017 14 Tháng mười một 2017 - 3:29 pm
['sT]_Perfect Paladin 30 Tháng mười 2017 30 Tháng mười 2017 - 2:41 am
['sT]sitinthebed Paladin 15 Tháng chín 2017 18 Tháng mười một 2017 - 5:40 pm
['sT]_LK_SkyWalkeR_ Paladin 23 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 4:52 pm
['sT]VNS_lalala1 Paladin 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:30 pm
['sT]YoungBae Cavalier 9 Tháng mười 2017 Hôm nay, 8:36 am
['sT]VNS_HoangYen Cavalier 27 Tháng chín 2017 18 Tháng mười một 2017 - 11:18 am
['sT]SSinaloa Cavalier 31 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Arkenia Cavalier 25 Tháng bảy 2017 1 Tháng mười 2017 - 9:50 pm
['sT]KinGuneR Cavalier 18 Tháng chín 2017 23 Tháng mười 2017 - 12:08 am
['sT]ara44_pr Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:11 pm
['sT]_I_Am_Goku Cavalier 27 Tháng chín 2017 25 Tháng mười 2017 - 6:35 am
['sT]CAVARGAS37 Cavalier 7 Tháng hai 2017 Hôm qua, 9:56 pm
['sT]KwonJiJong Cavalier 5 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 4:41 pm
['sT]VN_hanj Cavalier 26 Tháng chín 2017 27 Tháng mười 2017 - 3:56 pm
['sT]helen____ Cavalier 23 Tháng mười một 2016 13 Tháng mười một 2017 - 5:19 am
['sT]_TrieuVy_ Cavalier 14 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 11:46 am
['sT]BarbaricMustard Cavalier 20 Tháng sáu 2017 10 Tháng mười một 2017 - 7:21 am
['sT]Geoff__ Cavalier 7 Tháng chín 2017 3 Tháng mười một 2017 - 11:52 pm
['sT]HoChiMinh_ Cavalier 21 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:56 pm
['sT]challenger118 Cavalier 26 Tháng chín 2017 23 Tháng mười 2017 - 4:46 pm
['sT]rosecruise Cavalier 30 Tháng tư 2017 18 Tháng mười 2017 - 4:42 am
['sT]Ara1x1wp Cavalier 16 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 3:56 pm
['sT]TheSniper0 Cavalier 23 Tháng sáu 2017 11 Tháng mười một 2017 - 9:53 pm
['sT]mr_tenhe10k Cavalier 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 5:15 pm
['sT]CN_14Chai5 Cavalier 1 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:54 pm
['sT]Xiao_Lin Cavalier 16 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:57 am
['sT]_Matias_GS_ Cavalier 19 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]GaoSipHong Cavalier 28 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười một 2017 - 4:07 am
['sT]CongTuBacLieu Cavalier 23 Tháng mười một 2016 27 Tháng mười 2017 - 4:37 pm
['sT]Rizardinho Cavalier 18 Tháng tám 2017 21 Tháng chín 2017 - 12:15 pm
['sT]VNS_AICHO Cavalier 6 Tháng mười 2017 Hôm nay, 4:26 pm
['sT]Solo_1k6 Cavalier 29 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 7:12 pm
['sT]Blindful Cavalier 14 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 5:35 pm
['sT]HzD Cavalier 12 Tháng chín 2017 3 Tháng mười 2017 - 2:16 pm
['sT]lairyyy Cavalier 7 Tháng bảy 2017 2 Tháng mười một 2017 - 3:10 am
['sT]Spring_Fan Cavalier 17 Tháng ba 2017 23 Tháng mười 2017 - 12:01 am
['sT]_SongVeDem__ Cavalier 31 Tháng tám 2017 Hôm nay, 7:44 am
['sT]CBA_hunter786 Cavalier 12 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười một 2017 - 7:44 am
['sT]_OvejaDeAsedio_ Cavalier 18 Tháng hai 2017 14 Tháng mười một 2017 - 2:42 am
['sT]Classicno1 Cavalier 6 Tháng chín 2017 Hôm nay, 9:02 am
['sT]upid Cavalier 24 Tháng mười hai 2016 18 Tháng mười một 2017 - 9:19 pm
['sT]battal_gibi Cavalier 4 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]_DiarMaiT_ Cavalier 12 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeCustom Scenario
['sT]Dk__ Cavalier 12 Tháng mười một 2017 18 Tháng mười một 2017 - 7:15 am
['sT]VNS_CRAZY Cavalier 26 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Tom_Cruise Cavalier 27 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:38 pm
['sT]Classicvodoi Cavalier 6 Tháng chín 2017 6 Tháng chín 2017 - 3:31 am
['sT]VNS_THAIPHONG Cavalier 2 Tháng một 2017 18 Tháng mười một 2017 - 3:25 pm
['sT]_yane_ Cavalier 27 Tháng tám 2017 24 Tháng chín 2017 - 5:22 am
['sT]VNS_JOHN_ Cavalier 8 Tháng tám 2017 Hôm nay, 1:16 pm
['sT]TyRanT_OboMa Cavalier 15 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:28 pm
['sT]GreyWolF_ Cavalier 22 Tháng tám 2017 8 Tháng mười 2017 - 12:08 am
['sT]eL_Apoca_ Cavalier 13 Tháng mười một 2017 18 Tháng mười một 2017 - 12:05 am
['sT]_ImRodee_ Loyal Knight 10 Tháng hai 2017 Hôm nay, 2:27 am
['sT]_Arch_Bishop_ Loyal Knight 6 Tháng tư 2017 24 Tháng mười 2017 - 9:07 pm
['sT]MarcoAsensio__ Loyal Knight 22 Tháng tám 2017 Hôm nay, 9:41 pm
['sT]MysticTube Loyal Knight 23 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 5:46 am
['sT]KhongThoDc Loyal Knight 31 Tháng ba 2017 Hôm qua, 8:32 am
['sT]_Shiryu_ Loyal Knight 3 Tháng mười 2017 17 Tháng mười một 2017 - 6:00 am
['sT]Unisunx Loyal Knight 12 Tháng tư 2017 18 Tháng mười một 2017 - 7:34 am
['sT]32bits Loyal Knight 28 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Begjan Loyal Knight 18 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 11:50 am
['sT]Lumin_col Loyal Knight 28 Tháng sáu 2017 4 Tháng mười một 2017 - 10:56 pm
['sT]Levis_ Loyal Knight 16 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 1:37 pm
['sT]chamaco2k Loyal Knight 24 Tháng một 2017 26 Tháng chín 2017 - 12:18 pm
['sT]thunderhawk108 Loyal Knight 7 Tháng hai 2017 15 Tháng mười một 2017 - 7:06 pm
['sT]Hern Loyal Knight 1 Tháng tám 2017 Hôm nay, 1:59 am
['sT]Yamirpa1leon Loyal Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 6:02 am
['sT]Mylovekt Loyal Knight 27 Tháng tư 2017 28 Tháng chín 2017 - 8:23 am
['sT]SantiNC98 Loyal Knight 6 Tháng tám 2017 Hôm qua, 5:04 am
['sT]kacalem Loyal Knight 22 Tháng mười một 2016 19 Tháng chín 2017 - 10:12 am
['sT]MozArt_aoc Loyal Knight 29 Tháng mười hai 2016 4 Tháng mười một 2017 - 9:41 am
['sT]DN_Smiler Loyal Knight 2 Tháng năm 2017 16 Tháng mười một 2017 - 12:34 pm
['sT]Deepsix Loyal Knight 14 Tháng một 2017 Hôm nay, 10:19 pm
['sT]Be_Icen Loyal Knight 13 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:48 am
['sT]thanrua Loyal Knight 1 Tháng ba 2017 14 Tháng mười một 2017 - 8:05 am
['sT]Viruela Loyal Knight 30 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:44 pm
['sT]p_Chan Loyal Knight 3 Tháng tư 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]ducngcong123 Loyal Knight 24 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 5:00 pm
['sT]The_Paladin Loyal Knight 27 Tháng chín 2017 27 Tháng chín 2017 - 3:22 am
['sT]VNS__ggmoilen_ Loyal Knight 10 Tháng một 2017 13 Tháng chín 2017 - 11:18 am
['sT]_bigzero Loyal Knight 10 Tháng một 2017 15 Tháng chín 2017 - 9:11 pm
['sT]osteroine Loyal Knight 31 Tháng ba 2017 Hôm nay, 7:13 pm
['sT]xvcvn Loyal Knight 8 Tháng một 2017 15 Tháng mười một 2017 - 11:01 pm
['sT]Iam_Franks Loyal Knight 10 Tháng một 2017 13 Tháng chín 2017 - 11:50 am
['sT]lethe711 Loyal Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:08 pm
['sT]TheFreak Loyal Knight 21 Tháng tám 2017 Hôm qua, 3:40 pm
['sT]Game2relax_ Loyal Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:10 pm
['sT]KURTBEY Loyal Knight 11 Tháng mười hai 2016 7 Tháng mười một 2017 - 8:55 pm
['sT]Le_phoceen Loyal Knight 29 Tháng một 2017 Hôm nay, 7:08 pm
['sT]FIERRO23 Loyal Knight 22 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 8:40 am
['sT]TH3_SLAY3R_ Loyal Knight 17 Tháng chín 2017 27 Tháng chín 2017 - 9:14 pm
['sT]Dirani Loyal Knight 15 Tháng tư 2017 17 Tháng mười một 2017 - 8:43 am
['sT]daironp20 Loyal Knight 10 Tháng một 2017 12 Tháng mười một 2017 - 5:38 pm
['sT]USS Loyal Knight 2 Tháng năm 2017 Hôm nay, 5:39 pm
['sT]cervo112 Loyal Knight 25 Tháng một 2017 6 phút trước
['sT]Xtreme_CSR__ Loyal Knight 18 Tháng mười hai 2016 3 Tháng chín 2017 - 3:15 am
['sT]LLego_Papaa Loyal Knight 7 Tháng mười 2017 25 Tháng mười 2017 - 1:26 am
['sT]FcoG Loyal Knight 3 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]GigiHadid Loyal Knight 10 Tháng một 2017 8 Tháng mười 2017 - 8:55 am
['sT]Fat_cong Loyal Knight 11 Tháng tư 2017 Hôm qua, 8:37 pm
['sT]the_pharos Loyal Knight 8 Tháng bảy 2017 19 Tháng chín 2017 - 7:12 pm
['sT]C4L4V3R4 Loyal Knight 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 5:13 am
['sT]_ARCH_DG Loyal Knight 1 Tháng tám 2017 31 Tháng bảy 2017 - 3:34 pm
['sT]chubbynarator Loyal Knight 19 Tháng mười 2017 17 Tháng mười một 2017 - 5:30 pm
['sT]Guapo_A1 Loyal Knight 29 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:04 am
['sT]Real_Madrid__11 Loyal Knight 14 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Alas_idie Loyal Knight 9 Tháng tư 2017 4 Tháng mười một 2017 - 6:21 pm
['sT]_Roy____ Loyal Knight 13 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 11:02 am
['sT]AgeofDonmunism Loyal Knight 9 Tháng hai 2017 12 Tháng mười một 2017 - 2:50 am
['sT]valar_87 Loyal Knight 8 Tháng một 2017 17 Tháng mười một 2017 - 10:27 pm
['sT]call911idied Loyal Knight 5 Tháng mười hai 2016 13 Tháng mười một 2017 - 7:15 pm
['sT]Trans_Girl Loyal Knight 25 Tháng một 2017 25 Tháng mười 2017 - 8:37 pm
['sT]i_am_awesome Knight 3 Tháng sáu 2017 2 Tháng mười 2017 - 2:11 pm
['sT]LaFirma Knight 29 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:07 pm
['sT]drona411 Knight 17 Tháng mười 2017 Hôm nay, 5:35 am
['sT]nguyenminhtriet Knight 23 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 5:00 pm
['sT]smoothje Knight 22 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười một 2017 - 4:22 pm
['sT]GoatHunter_ Knight 1 Tháng hai 2017 1 Tháng mười một 2017 - 7:00 pm
['sT]WARLORD_Khan Knight 1 Tháng mười 2017 Hôm nay, 2:57 am
['sT]Im_Shady Knight 17 Tháng chín 2017 18 Tháng chín 2017 - 11:53 am
['sT]NarutoUzumaki59 Knight 4 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:38 am
['sT]CN_Rising Knight 4 Tháng chín 2017 Hôm nay, 3:19 am
['sT]Spectro__ Knight 16 Tháng chín 2017 Hôm nay, 12:11 am
['sT]_Killer__ Knight 1 Tháng mười hai 2016 16 Tháng mười 2017 - 11:33 pm
['sT]rotman_rp Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:43 am
['sT]Condefer Knight 7 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Gloster Knight 5 Tháng mười 2017 18 Tháng mười một 2017 - 9:13 pm
['sT]17titan Knight 30 Tháng chín 2017 9 Tháng mười một 2017 - 8:31 pm
['sT]15_ZooM_ Knight 26 Tháng chín 2017 22 Tháng mười 2017 - 2:25 am
['sT]BirdCCaChi Knight 23 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 7:06 pm
['sT]_Gab0_ Knight 7 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 9:34 pm
['sT]Ignoret Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 11:36 pm
['sT]Sevimos Knight 26 Tháng tám 2017 5 Tháng mười một 2017 - 7:20 pm
['sT]ValdoDeElite Knight 16 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 6:33 pm
['sT]espandiyar Knight 9 Tháng tám 2017 12 Tháng mười 2017 - 8:58 am
['sT]iam_rufo Knight 2 Tháng một 2017 Hôm nay, 8:08 pm
['sT]il_lan Knight 21 Tháng tư 2017 28 Tháng mười 2017 - 4:11 am
['sT]auraoscura Knight 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 4:41 am
['sT]NL_OxYGeN Knight 16 Tháng sáu 2017 18 Tháng mười một 2017 - 9:46 pm
['sT]_Kemehan_ Knight 2 Tháng chín 2017 15 Tháng mười một 2017 - 2:25 pm
['sT]castle1996 Knight 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:03 pm
['sT]Loveee_ Knight 25 Tháng một 2017 7 Tháng mười 2017 - 1:01 pm
['sT]_Perrodeabas_ Knight 31 Tháng ba 2017 30 Tháng chín 2017 - 9:27 pm
['sT]lmlferlml Knight 8 Tháng tám 2017 Hôm nay, 7:44 pm
['sT]F10_Enter_ Knight 12 Tháng ba 2017 Hôm nay, 12:14 pm
['sT]_Miyagi__ Knight 3 Tháng tám 2017 31 Tháng mười 2017 - 1:27 am
['sT]MoJi_ Knight 8 Tháng bảy 2017 6 Tháng mười một 2017 - 9:25 am
['sT]RUDYRUDY Knight 14 Tháng chín 2017 12 Tháng mười một 2017 - 2:40 am
['sT]LeoZn Knight 5 Tháng mười 2017 5 Tháng mười một 2017 - 4:15 pm
['sT]EricDolphy Knight 18 Tháng một 2017 11 Tháng mười 2017 - 10:24 am
['sT]The_Comanda Knight 13 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 10:12 pm
['sT]Santiv Knight 16 Tháng mười một 2017 9 phút trước
['sT]swiftracer Knight 21 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười một 2017 - 3:24 pm
['sT]VNS_Lyon Knight 26 Tháng sáu 2017 15 Tháng mười một 2017 - 8:55 pm
['sT]juscelinot Knight 12 Tháng sáu 2017 14 Tháng mười một 2017 - 8:15 pm
['sT]BeingDrunk_ Knight 21 Tháng mười một 2016 11 Tháng mười một 2017 - 3:26 pm
['sT]pavi898 Knight 8 Tháng mười 2017 6 Tháng mười một 2017 - 6:58 am
['sT]_Maldito Knight 9 Tháng hai 2017 19 Tháng chín 2017 - 7:40 pm
['sT]facepalmxxl Knight 30 Tháng tám 2017 Hôm nay, 6:07 pm
['sT]ak20202020 Knight 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:08 pm
['sT]FlandersARGG Knight 23 Tháng năm 2017 1 Tháng tám 2017 - 8:18 pm
['sT]ThatGuy10 Knight 2 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:11 am
['sT]acpro412 Knight 22 Tháng tám 2017 6 Tháng mười 2017 - 1:00 pm
['sT]Alex_Vanzhot Knight 2 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 5:16 am
['sT]pthhack22 Knight 3 Tháng năm 2017 Hôm nay, 5:59 pm
['sT]MasterCraft Knight 21 Tháng mười một 2016 18 Tháng mười 2017 - 7:11 am
['sT]i_WaNt_Da_GolD Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 12:06 pm
['sT]CharroNegro Knight 10 Tháng hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]may0259 Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]___Carlitos___ Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:19 am
['sT]The_Pegasus Knight 9 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]King0ld Knight 21 Tháng mười một 2016 9 Tháng mười 2017 - 12:24 am
['sT]ZenoSama_ Knight 12 Tháng một 2017 31 Tháng mười 2017 - 8:15 am
['sT]Unrefined Knight 21 Tháng một 2017 Hôm qua, 7:33 pm
['sT]_NaGa_KoRn Knight 20 Tháng mười một 2016 17 Tháng mười một 2017 - 2:13 pm
['sT]AlbCobs Knight 14 Tháng một 2017 Hôm nay, 2:54 am
['sT]Val0R_ Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 5:28 am
['sT]BloodkillR Knight 3 Tháng mười hai 2016 16 Tháng mười một 2017 - 11:25 pm
['sT]Strengthen Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeMain Lobby
['sT]GetTheGringo_ Knight 20 Tháng mười một 2016 9 Tháng mười một 2017 - 4:46 am
['sT]Kerpo Knight 7 Tháng ba 2017 Hôm nay, 7:17 pm
['sT]zvMati Knight 9 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 7:56 pm
['sT]Fire_flies Knight 15 Tháng hai 2017 15 Tháng chín 2017 - 7:29 pm
['sT]Garotoinfernal Knight 30 Tháng chín 2017 8 Tháng mười một 2017 - 5:48 pm
['sT]TikitakaAttacka Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 9:32 pm
['sT]Third_World_War Knight 3 Tháng một 2017 20 Tháng mười 2017 - 3:22 am
['sT]Godzimodor Knight 11 Tháng mười 2017 Hôm nay, 8:14 am
['sT]draco_2 Knight 9 Tháng mười một 2017 18 Tháng mười một 2017 - 10:02 pm
['sT]kratos_s Knight 2 Tháng hai 2017 14 Tháng chín 2017 - 2:32 pm
['sT]_Officer_ Knight 14 Tháng hai 2017 29 Tháng mười 2017 - 11:41 am
['sT]KReaper Knight 7 Tháng mười 2017 16 Tháng mười 2017 - 10:22 am
['sT]FierceN1 Knight 1 Tháng ba 2017 18 Tháng mười một 2017 - 5:38 am
['sT]Blitzkrieg1939 Knight 12 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười một 2017 - 5:12 am
['sT]rana_rene Knight 10 Tháng bảy 2017 18 Tháng mười một 2017 - 11:26 pm
['sT]SlifeR_ Knight 18 Tháng chín 2017 15 Tháng mười một 2017 - 11:03 pm
['sT]mylove2 Knight 15 Tháng sáu 2017 30 Tháng mười 2017 - 2:44 am
['sT]Popeye74 Knight 19 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:32 am
['sT]Yoga__ Knight 19 Tháng mười 2017 Đã online đượcCustom ScenarioNew Player Lobby
['sT]GPDiablo Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 11:01 pm
['sT]TheNightWatch Knight 13 Tháng bảy 2017 3 Tháng mười một 2017 - 5:08 am
['sT]ScoutRush Knight 16 Tháng sáu 2017 18 Tháng mười một 2017 - 9:18 am
['sT]Moard Hussar 14 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 6:36 pm
['sT]kdp4ever Hussar 27 Tháng chín 2017 Hôm nay, 12:54 am
['sT]Xaamkejxp Hussar 2 Tháng một 2017 Hôm nay, 9:10 pm
['sT]muratks Hussar 26 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 5:36 pm
['sT]Estigia1015 Hussar 23 Tháng tư 2017 Hôm nay, 7:12 pm
['sT]aaronarg Hussar 9 Tháng một 2017 15 Tháng mười một 2017 - 11:33 pm
['sT]Archer Hussar 2 Tháng ba 2017 24 Tháng mười 2017 - 8:53 pm
['sT]_Sigfried001 Hussar 4 Tháng mười hai 2016 15 Tháng mười 2017 - 3:34 am
['sT]Ummayyad Hussar 12 Tháng một 2017 10 Tháng chín 2017 - 9:07 pm
['sT]IC_Ragnarok Hussar 31 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 10:41 pm
['sT]Javo08 Hussar 2 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 10:56 pm
['sT]prohasnanali Hussar 13 Tháng tám 2017 Hôm nay, 5:23 pm
['sT]FlooKii Hussar 26 Tháng chín 2017 10 Tháng mười 2017 - 6:53 am
['sT]cypsjflmys Hussar 11 Tháng chín 2017 26 Tháng chín 2017 - 5:47 pm
['sT]thunderbird Hussar 19 Tháng hai 2017 Hôm nay, 5:26 pm
['sT]Face_Swallower Hussar 23 Tháng chín 2017 2 Tháng mười một 2017 - 3:26 pm
['sT]_Cleo Hussar 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 9:33 am
['sT]king_Fokooo Hussar 26 Tháng một 2017 8 Tháng chín 2017 - 9:37 pm
['sT]Cassash Hussar 15 Tháng mười hai 2016 30 Tháng chín 2017 - 8:08 pm
['sT]axel2504 Hussar 11 Tháng một 2017 Hôm nay, 6:38 pm
['sT]jpvaca Hussar 13 Tháng một 2017 Hôm qua, 7:27 pm
['sT]dSploiit Hussar 7 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 5:23 pm
['sT]inigote Hussar 3 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 7:37 pm
['sT]All_most_dead Hussar 5 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:40 pm
['sT]__N_eXu_S__ Hussar 24 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
['sT]Dragivex Hussar 22 Tháng tám 2017 Hôm nay, 8:17 pm
['sT]Ingemex_ Hussar 16 Tháng bảy 2017 15 Tháng mười một 2017 - 5:47 am
['sT]_Omega CS Legend 1 Tháng mười 2017 Hôm qua, 5:58 am
['sT]aayogia CS Legend 9 Tháng chín 2017 4 Tháng mười 2017 - 8:16 am
['sT]FlyinCrown CS Legend 30 Tháng tám 2017 18 Tháng mười một 2017 - 2:48 pm
['sT]_RocketQueen CS Legend 8 Tháng mười 2017 Đã online đượcCustom ScenarioNew Player Lobby
['sT]ferris CS Legend 18 Tháng một 2017 26 Tháng bảy 2017 - 12:57 am
['sT]BiG_ReDD CS Legend 20 Tháng hai 2017 13 Tháng mười 2017 - 7:42 pm
['sT]_STICK_PRO CS Legend 22 Tháng mười 2017 18 Tháng mười một 2017 - 5:41 pm
['sT]_Wazir_ CS Legend 4 Tháng chín 2017 14 Tháng chín 2017 - 12:48 am
['sT]AzeRat CS Legend 5 Tháng hai 2017 16 Tháng mười một 2017 - 3:57 am
['sT]SNAYK_PRO CS Legend 4 Tháng chín 2017 18 Tháng mười 2017 - 4:40 am
['sT]Zamas_ CS Legend 19 Tháng mười 2017 Online ngay!
['sT]2_numberS CS Legend 16 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:47 pm
['sT]_zVirus_ CS Legend 16 Tháng chín 2017 Đã online đượcCustom Scenario
['sT]MaFiA_BLiTz CS Legend 15 Tháng mười 2017 30 Tháng mười 2017 - 10:09 pm
['sT]alaaeddine____ CS Legend 14 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeCustom Scenario
['sT]Rush2gg CS Legend 2 Tháng mười hai 2016 14 Tháng mười một 2017 - 10:17 pm
['sT]_PeloNcho CS Legend 17 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 2:07 pm
['sT]ScoRpion_____ CS Legend 23 Tháng chín 2017 16 Tháng mười một 2017 - 12:48 pm
['sT]Assassinnnnn CS Legend 15 Tháng mười 2017 16 Tháng mười 2017 - 4:00 pm
['sT]VARGARLO CS Legend 4 Tháng năm 2017 18 Tháng mười một 2017 - 7:47 pm
['sT]bIodibek CS Legend 8 Tháng mười một 2017 18 Tháng mười một 2017 - 7:41 am
['sT]AntiM4tter CS Legend 8 Tháng mười một 2017 Đã online đượcCustom Scenario
['sT]OSOO CS Legend 23 Tháng mười 2017 Hôm qua, 10:26 pm
['sT]PaPi_GranDe CS Pro 15 Tháng mười 2017 Hôm qua, 1:28 pm
['sT]Eddboy CS Pro 16 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 3:12 pm
['sT]WinterIsHere_ CS Pro 6 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 7:01 pm
['sT]aztek47 CS Pro 23 Tháng tư 2017 17 Tháng mười một 2017 - 5:47 pm
['sT]huutuong99 CS Pro 23 Tháng chín 2017 24 Tháng chín 2017 - 3:31 pm
['sT]DamasGratis CS Pro 4 Tháng chín 2017 17 Tháng mười một 2017 - 1:07 am
['sT]SlayerAssassin CS Pro 15 Tháng mười 2017 Hôm nay, 12:27 pm
['sT]The_Cop_Man CS Pro 22 Tháng mười 2017 Hôm qua, 12:46 pm
['sT]21indica CS Pro 2 Tháng mười một 2017 8 Tháng mười một 2017 - 7:22 pm
['sT]_ST8RK CS Pro 18 Tháng chín 2017 17 Tháng mười 2017 - 5:05 pm
['sT]Sir_Hugo CS Pro 8 Tháng một 2017 17 Tháng mười một 2017 - 3:15 am
['sT]ibrik CS Pro 19 Tháng mười 2017 Hôm nay, 9:27 pm
['sT]paulio4545 CS Pro 22 Tháng mười 2017 10 Tháng mười một 2017 - 4:37 pm
['sT]JonMar CS Pro 11 Tháng chín 2017 25 Tháng mười 2017 - 11:22 am
['sT]Great_HuLK CS Pro 18 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 9:29 pm
['sT]GaBii_dnb_ CS Pro 17 Tháng chín 2017 Hôm qua, 8:56 pm
['sT]elpedro_1986 CS Pro 10 Tháng mười 2017 17 Tháng mười 2017 - 1:15 am
['sT]RaGaDa_ CS Pro 1 Tháng mười 2017 7 Tháng mười một 2017 - 4:32 pm
['sT]banana_mama CS Pro 4 Tháng chín 2017 8 Tháng mười một 2017 - 3:17 pm
['sT]__RaVeNCLaW__ CS Pro 16 Tháng chín 2017 17 Tháng chín 2017 - 9:58 am
['sT]Braniac CS Pro 10 Tháng chín 2017 18 Tháng mười một 2017 - 11:52 pm
['sT]meagca0 CS Pro 8 Tháng chín 2017 21 Tháng chín 2017 - 9:59 pm
['sT]INC_lalal CS Pro 6 Tháng chín 2017 Hôm qua, 5:18 am
['sT]_BaaL_ CS Pro 1 Tháng tám 2017 26 Tháng chín 2017 - 5:55 pm
['sT]_Angel_A CS Pro 8 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 6:54 am
['sT]Waseem_Anjum CS Pro 28 Tháng chín 2017 2 Tháng mười 2017 - 1:37 pm
['sT]ImComing Top Player www_stclan_net 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 10:52 am
['sT]Mattheus_ Top Player www_stclan_net 20 Tháng một 2017 Hôm nay, 6:58 pm
['sT]saymyname Top Player www_stclan_net 5 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 4:52 pm
['sT]_Seba_ Top Player www_stclan_net 19 Tháng tám 2017 Hôm nay, 9:52 pm
['sT]_ponguta_D Top Player www_stclan_net 6 Tháng năm 2017 7 Tháng mười 2017 - 4:46 am
['sT]RicardoElPro Top Player www_stclan_net 18 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 7:33 am
['sT]_OCEANPANDA_ Top Player www_stclan_net 28 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:21 am
['sT]monJ3__ Top Player www_stclan_net 17 Tháng chín 2017 Đã online đượcCustom Scenario
['sT]PriNcE___ Top Player www_stclan_net 17 Tháng chín 2017 Hôm nay, 8:18 pm
['sT]Mr_pro Top Player www_stclan_net 30 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 8:50 pm
['sT]kubogold1 Top Player www_stclan_net 6 Tháng tám 2017 Hôm nay, 8:37 am
['sT]Mc_Jose Top Player www_stclan_net 7 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 11:44 pm
['sT]73_ONGTRUM Top Player www_stclan_net 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:29 am
['sT]Blodii Top Player www_stclan_net 7 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 10:52 pm
['sT]Happygirls Top Player www_stclan_net 7 Tháng mười 2017 2 Tháng mười một 2017 - 9:17 am
['sT]HaythamKenway Top Player www_stclan_net 18 Tháng tám 2017 Hôm nay, 4:22 pm
['sT]sasuke_xD Top Player www_stclan_net 20 Tháng mười một 2016 7 phút trước
['sT]_HK__ Top Player www_stclan_net 12 Tháng chín 2017 10 Tháng mười một 2017 - 2:33 am
['sT]GordonRamsay_ Top Player www_stclan_net 14 Tháng tám 2017 21 Tháng mười 2017 - 11:02 am
['sT]WinterSoldier_ Top Player www_stclan_net 15 Tháng mười 2017 Hôm qua, 5:31 am
['sT]machaho2 Top Player www_stclan_net Hôm nay, 2:00 pm Online ngay!
['sT]Spring Top Player www_stclan_net 12 Tháng chín 2017 Hôm qua, 8:58 am
['sT]Talk_ Top Player www_stclan_net 30 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười 2017 - 11:13 pm
['sT]Astronomy Top Player www_stclan_net 21 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:47 pm
['sT]_Nhok_ Top Player www_stclan_net 5 Tháng mười hai 2016 17 Tháng mười một 2017 - 3:14 pm
['sT]_chip Top Player www_stclan_net 21 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege