Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
sT
Xuất hiện:
14 Tháng chín 2016
Châm ngôn
''Loyalty comes before Skill''
Giới thiệu về
░▓█ [[You must login to view link]] █▓░We are, an Elite group of AoC Addicts, Fanatics, and Pros.Now accepting Strong, Active players only.Min. 100+ games
Trang web
Xếp hạng của Team
Sick Tacticz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[sT]Mike_ Người lập Team 14 Tháng chín 2016 Hôm nay, 10:37 am
[sT]Xhing Captain 11 Tháng hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Zariyah Captain 5 Tháng một 2018 12 Tháng ba 2018 - 6:01 am
[sT]Spring_ Captain 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 10:26 am
[sT]PriNcE___ Captain 17 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:29 pm
[sT]_Mattheus_ Legend 4 Tháng ba 2018 4 Tháng ba 2018 - 9:13 pm
[sT]hoang485 Legend 21 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:36 am
[sT]USA_DLam Legend 7 Tháng mười hai 2017 5 Tháng ba 2018 - 4:41 am
[sT]RoCon_ Legend 24 Tháng một 2018 21 Tháng hai 2018 - 7:16 am
[sT]SeOul__ Legend 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 7:29 am
[sT]__dS_Shark__ Legend 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 5:14 am
[sT]Sida_RollsRoyce Legend 22 Tháng mười một 2016 8 Tháng ba 2018 - 11:38 am
[sT]SingMeToSleep_ Legend 28 Tháng một 2018 26 Tháng hai 2018 - 5:16 pm
[sT]74_Cheng__ Legend 2 Tháng mười 2017 Hôm qua, 8:45 am
[sT]_chip Legend 1 Tháng mười hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 4:53 pm
[sT]Igloo Legend 26 Tháng tám 2017 16 Tháng hai 2018 - 12:53 am
[sT]_Matias_GS_ Legend 19 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]cam_zach Legend 13 Tháng sáu 2017 16 Tháng một 2018 - 6:50 am
[sT]_Celt Legend 3 Tháng mười hai 2016 21 Tháng hai 2018 - 10:17 am
[sT]_Andromeda Legend 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:56 am
[sT]TheSerpent_ Legend 3 Tháng mười hai 2017 27 Tháng hai 2018 - 3:13 am
[sT]macay2018 Legend 14 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:59 am
[sT]_LK_SkyWalkeR_ Legend 23 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 5:48 pm
[sT]40_EL_KRAKEN_ Legend 16 Tháng mười 2017 22 Tháng hai 2018 - 5:05 am
[sT]Ngoam_____ Legend 4 Tháng tư 2017 Hôm nay, 9:04 pm
[sT]Spring Legend 18 Tháng hai 2018 Online ngay!
[sT]VNS_ConGaMai Legend 2 Tháng mười 2017 Hôm nay, 6:21 pm
[sT]__BadB0y__ Legend 12 Tháng năm 2017 Hôm nay, 2:25 am
[sT]VNS_YenNhien Paladin 10 Tháng mười 2017 Hôm nay, 6:35 am
[sT]_StreetMan_ Paladin 14 Tháng sáu 2017 4 Tháng ba 2018 - 3:21 pm
[sT]H7_25 Paladin 1 Tháng hai 2018 39 phút trước
[sT]ImComings_Way Paladin 4 Tháng một 2018 Hôm nay, 11:07 am
[sT]sitinthebed Paladin 15 Tháng chín 2017 9 Tháng ba 2018 - 12:28 pm
[sT]__HaLen___ Paladin 23 Tháng một 2018 Hôm nay, 1:33 pm
[sT]GG_MoiLenThoi Paladin 23 Tháng chín 2017 22 Tháng hai 2018 - 8:36 am
[sT]FanOf_BadBoy Paladin 9 Tháng mười 2017 1 Tháng hai 2018 - 1:30 pm
[sT]Yoda___ Paladin 1 Tháng mười 2017 Hôm nay, 5:02 am
[sT]VNS_Adelaide Paladin 24 Tháng chín 2017 2 Tháng hai 2018 - 4:06 am
[sT]Dalat_Goku Paladin 8 Tháng tám 2017 3 Tháng hai 2018 - 9:29 am
[sT]_tenhe10k_ Paladin 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:25 pm
[sT]VNS_Ro_ Paladin 31 Tháng một 2018 Hôm nay, 6:35 am
[sT]PurpIe__ Paladin 2 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Exchange2015 Paladin 12 Tháng mười 2017 Hôm nay, 4:16 pm
[sT]_WangAnh_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 15 Tháng ba 2018 - 5:35 am
[sT]BeginnerAOC Paladin 2 Tháng bảy 2017 28 Tháng một 2018 - 6:41 pm
[sT]XinchaoVietNam Paladin 22 Tháng mười một 2016 Đã online đượcBattle of Africa Tournament
[sT]_Kool__ Paladin 31 Tháng một 2018 26 Tháng hai 2018 - 3:53 am
[sT]_furya_ Paladin 17 Tháng một 2017 Hôm nay, 5:08 pm
[sT]MoiTapChoi_ Paladin 7 Tháng mười hai 2017 3 Tháng ba 2018 - 5:37 am
[sT]VNS_lalala1 Paladin 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:54 pm
[sT]ParK_Miao_Dong Paladin 7 Tháng mười hai 2017 4 Tháng hai 2018 - 2:36 pm
[sT]INeedMoney Paladin 6 Tháng ba 2018 Hôm qua, 11:57 pm
[sT]FamiLyNo1 Paladin 6 Tháng mười hai 2016 1 Tháng hai 2018 - 4:57 am
[sT]_FasT__ Paladin 1 Tháng chín 2017 28 Tháng hai 2018 - 2:53 pm
[sT]_KingKongVN Paladin 28 Tháng mười một 2017 26 Tháng hai 2018 - 4:54 am
[sT]VNS_NganSao__ Paladin 29 Tháng chín 2017 13 Tháng hai 2018 - 5:42 pm
[sT]JamesRodriguez_ Paladin 2 Tháng năm 2017 Hôm qua, 12:49 pm
[sT]The_Min_ Paladin 31 Tháng một 2018 7 Tháng hai 2018 - 10:18 am
[sT]NodieSatan Paladin 26 Tháng mười hai 2017 8 Tháng hai 2018 - 3:51 pm
[sT]ZhangJihad Paladin 10 Tháng một 2018 6 Tháng ba 2018 - 4:24 am
[sT]mr_tenhe10k_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:33 am
[sT]LuongBong Paladin 22 Tháng mười một 2016 24 Tháng hai 2018 - 5:26 am
[sT]T1me_ Paladin 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 9:38 pm
[sT]Dragon_Joel Paladin 13 Tháng hai 2018 14 Tháng ba 2018 - 9:16 am
[sT]SSinaloa Cavalier 31 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 2:40 am
[sT]helen____ Cavalier 23 Tháng mười một 2016 25 Tháng hai 2018 - 5:12 am
[sT]_Roy____ Cavalier 13 Tháng sáu 2017 Online ngay!
[sT]KinGuneR Cavalier 18 Tháng chín 2017 10 Tháng ba 2018 - 11:39 pm
[sT]_TrieuVy_ Cavalier 14 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 3:34 pm
[sT]_Haku__ Cavalier 8 Tháng hai 2018 4 Tháng ba 2018 - 12:51 am
[sT]Tom_Cruise Cavalier 27 Tháng chín 2017 24 Tháng hai 2018 - 4:18 am
[sT]VN_hanj Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 10:51 am
[sT]Ara1x1wp Cavalier 16 Tháng mười một 2017 4 Tháng ba 2018 - 5:25 am
[sT]__Karma_ Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm qua, 11:12 pm
[sT]sultansuleyman3 Cavalier 20 Tháng hai 2018 Hôm qua, 6:30 pm
[sT]Lee17 Cavalier 28 Tháng hai 2018 Hôm nay, 5:22 pm
[sT]_Kemehan_ Cavalier 2 Tháng chín 2017 14 Tháng ba 2018 - 3:01 pm
[sT]32bits Cavalier 28 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Bai_Qi Cavalier 28 Tháng một 2018 Hôm qua, 9:32 am
[sT]BarbaricMustard Cavalier 20 Tháng sáu 2017 4 Tháng một 2018 - 4:11 pm
[sT]sasuke_786 Cavalier 12 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 12:43 pm
[sT]Razumihin Cavalier 2 Tháng hai 2018 15 Tháng ba 2018 - 6:36 am
[sT]HzD Cavalier 12 Tháng chín 2017 20 Tháng một 2018 - 12:46 pm
[sT]juozaskietas Cavalier 1 Tháng hai 2018 Hôm qua, 6:38 pm
[sT]_I_Am_Goku Cavalier 27 Tháng chín 2017 Hôm nay, 9:21 am
[sT]ara44_pr Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:05 am
[sT]_Pep Cavalier 4 Tháng ba 2018 Hôm nay, 8:40 am
[sT]dlQmsgksl Cavalier 17 Tháng mười hai 2017 14 Tháng hai 2018 - 10:21 am
[sT]CAVARGAS37 Cavalier 7 Tháng hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 6:56 pm
[sT]NorthKorean Cavalier 28 Tháng hai 2018 2 Tháng ba 2018 - 11:45 am
[sT]MrWayne Cavalier 21 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 8:03 pm
[sT]_Shiryu_ Cavalier 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 8:40 pm
[sT]Muphasa Cavalier 9 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]battal_gibi Cavalier 4 Tháng bảy 2017 14 Tháng ba 2018 - 11:10 pm
[sT]FIERRO23 Cavalier 22 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 3:45 am
[sT]YouMakeMeFeel_ Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 5:19 pm
[sT]_Seba_ Cavalier 26 Tháng một 2018 14 phút trước
[sT]_DiarMaiT_ Cavalier 12 Tháng chín 2017 Online ngay!
[sT]Arkenia Cavalier 25 Tháng bảy 2017 15 Tháng ba 2018 - 12:26 am
[sT]_BigStorm Cavalier 5 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 4:00 pm
[sT]malamadre__ Cavalier 27 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]EricDolphy Cavalier 18 Tháng một 2017 Hôm nay, 9:13 pm
[sT]John_HD Cavalier 3 Tháng một 2018 14 Tháng ba 2018 - 11:42 am
[sT]TheSniper0 Cavalier 23 Tháng sáu 2017 14 Tháng hai 2018 - 1:20 pm
[sT]_Cyborg__ Cavalier Hôm nay, 5:42 am Hôm nay, 9:05 pm
[sT]VNS_AICHO Cavalier 6 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]mr_tenhe10k Cavalier 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:34 am
[sT]Nain_War Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 4:03 pm
[sT]VNS_CRAZY Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm nay, 3:07 pm
[sT]Dk__ Cavalier 12 Tháng mười một 2017 15 Tháng ba 2018 - 5:28 am
[sT]VNS_Ut Cavalier 3 Tháng mười hai 2017 15 Tháng hai 2018 - 9:53 pm
[sT]upid Cavalier 24 Tháng mười hai 2016 11 Tháng ba 2018 - 7:04 pm
[sT]King_DamaS Cavalier 2 Tháng hai 2018 9 Tháng hai 2018 - 2:01 am
[sT]VNS_JOHN_ Cavalier 8 Tháng tám 2017 Hôm nay, 2:25 pm
[sT]Solo_1k6 Cavalier 29 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 2:27 pm
[sT]CN_14Chai5 Cavalier 1 Tháng ba 2017 6 Tháng hai 2018 - 3:51 pm
[sT]Moke_ Cavalier 28 Tháng mười một 2017 14 Tháng ba 2018 - 8:43 am
[sT]PolishPatriot Cavalier 27 Tháng một 2018 21 phút trước
[sT]Xhai_Oppa_2k5 Cavalier 29 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:28 am
[sT]RubicK_ Cavalier 6 Tháng mười hai 2017 11 Tháng hai 2018 - 1:56 pm
[sT]VNS_HoangYen Cavalier 27 Tháng chín 2017 7 Tháng ba 2018 - 10:29 am
[sT]Classicno1 Cavalier 6 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:16 am
[sT]Darkhobbit Cavalier 3 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]dn_paus Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 6 Tháng ba 2018 - 6:14 pm
[sT]Pingu_NooT Cavalier 29 Tháng mười một 2017 13 Tháng hai 2018 - 7:20 am
[sT]HoChiMinh_ Cavalier 21 Tháng mười 2017 18 Tháng mười hai 2017 - 7:23 pm
[sT]Themaik Cavalier 26 Tháng mười hai 2017 29 Tháng một 2018 - 1:19 am
[sT]VNS_TryAndTry Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 7 Tháng hai 2018 - 4:39 pm
[sT]eL_Apoca_ Cavalier 13 Tháng mười một 2017 15 Tháng mười hai 2017 - 10:16 pm
[sT]14_Nam_moi_dcK7 Cavalier 2 Tháng một 2017 30 Tháng một 2018 - 1:12 pm
[sT]G_Gabriel_ Cavalier 6 Tháng hai 2018 Hôm nay, 9:50 pm
[sT]Dj_Dracon Loyal Knight 3 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]p_Chan Loyal Knight 3 Tháng tư 2017 10 Tháng ba 2018 - 8:25 pm
[sT]lethe711 Loyal Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 4:56 am
[sT]SantiNC98 Loyal Knight 6 Tháng tám 2017 Hôm nay, 4:00 am
[sT]Javo08 Loyal Knight 2 Tháng mười hai 2016 11 Tháng ba 2018 - 12:54 am
[sT]KhongThoDc Loyal Knight 31 Tháng ba 2017 7 Tháng một 2018 - 8:33 am
[sT]Robert_Ulrich Loyal Knight 8 Tháng ba 2018 Hôm nay, 6:43 am
[sT]HunteIz Loyal Knight 12 Tháng một 2018 15 Tháng ba 2018 - 7:57 pm
[sT]dSploiit Loyal Knight 7 Tháng mười hai 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]thunderhawk108 Loyal Knight 7 Tháng hai 2017 14 Tháng ba 2018 - 8:57 pm
[sT]osteroine Loyal Knight 31 Tháng ba 2017 Hôm nay, 5:04 pm
[sT]Le_phoceen Loyal Knight 29 Tháng một 2017 Hôm qua, 10:13 pm
[sT]Game2relax_ Loyal Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 4:23 pm
[sT]TheFreak Loyal Knight 21 Tháng tám 2017 Online ngay!
[sT]Temoujin Loyal Knight 31 Tháng một 2018 Hôm nay, 6:12 pm
[sT]fenrir_5 Loyal Knight Hôm nay, 5:25 am Hôm nay, 1:38 pm
[sT]kacalem Loyal Knight 22 Tháng mười một 2016 29 Tháng một 2018 - 2:33 pm
[sT]Deepsix Loyal Knight 14 Tháng một 2017 15 Tháng ba 2018 - 4:47 pm
[sT]chamaco2k Loyal Knight 24 Tháng một 2017 12 Tháng ba 2018 - 1:00 am
[sT]xvcvn Loyal Knight 8 Tháng một 2017 Hôm qua, 4:10 pm
[sT]Cadet_Yasir Loyal Knight 4 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]MozArt_aoc Loyal Knight 29 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 7:22 am
[sT]IC_Ragnarok Loyal Knight 31 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Be_Icen Loyal Knight 13 Tháng sáu 2017 1 Tháng một 2018 - 11:03 am
[sT]Viruela Loyal Knight 30 Tháng sáu 2017 12 Tháng ba 2018 - 11:21 pm
[sT]MarcoAsensio__ Loyal Knight 22 Tháng tám 2017 9 Tháng mười hai 2017 - 10:39 pm
[sT]Lexxa_ Loyal Knight 10 Tháng hai 2017 Hôm nay, 7:25 pm
[sT]Begjan Loyal Knight 18 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 3:27 pm
[sT]ducngcong123 Loyal Knight 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 3:19 pm
[sT]MysticTube Loyal Knight 23 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 3:07 pm
[sT]thanrua Loyal Knight 1 Tháng ba 2017 Hôm nay, 1:29 pm
[sT]Sage__ Loyal Knight 13 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Nwt0nn Loyal Knight 1 Tháng hai 2018 13 Tháng ba 2018 - 4:28 am
[sT]TikitakaAttacka Loyal Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 10:01 pm
[sT]AgeofDonmunism Loyal Knight 9 Tháng hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 8:50 pm
[sT]FcoG Loyal Knight 3 Tháng mười một 2017 13 Tháng ba 2018 - 4:34 am
[sT]Guapo_A1 Loyal Knight 29 Tháng bảy 2017 22 Tháng hai 2018 - 5:56 am
[sT]Trans_Girl Loyal Knight 25 Tháng một 2017 1 Tháng ba 2018 - 4:02 pm
[sT]Alex_Vanzhot Loyal Knight 2 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 6:54 am
[sT]daironp20 Loyal Knight 10 Tháng một 2017 19 Tháng hai 2018 - 1:45 pm
[sT]DN_Smiler Loyal Knight 2 Tháng năm 2017 9 Tháng hai 2018 - 5:17 am
[sT]ElimInaTE Loyal Knight 17 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Fat_cong Loyal Knight 11 Tháng tư 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 7:10 am
[sT]Moonfleet Loyal Knight 4 Tháng hai 2018 Online ngay!
[sT]TH3_SLAY3R_ Loyal Knight 17 Tháng chín 2017 13 Tháng mười hai 2017 - 3:45 am
[sT]Yamirpa1leon Loyal Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 9:12 pm
[sT]Hern Loyal Knight 1 Tháng tám 2017 12 Tháng một 2018 - 2:47 am
[sT]kemarin_jagoan Loyal Knight 1 Tháng ba 2018 Hôm nay, 12:47 pm
[sT]Dark____ Loyal Knight 27 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]chubbynarator Loyal Knight 19 Tháng mười 2017 10 Tháng ba 2018 - 11:11 am
[sT]Lumin_col Loyal Knight 28 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 6:51 am
[sT]Levis_ Loyal Knight 16 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 9:43 am
[sT]The_Paladin Loyal Knight 27 Tháng chín 2017 27 Tháng hai 2018 - 8:03 pm
[sT]Real_Madrid__11 Loyal Knight 14 Tháng một 2017 Hôm nay, 2:24 am
[sT]EC_Canada Loyal Knight 4 Tháng hai 2018 4 Tháng ba 2018 - 6:46 am
[sT]Dirani Loyal Knight 15 Tháng tư 2017 3 Tháng ba 2018 - 9:42 am
[sT]i_WaNt_Da_GolD Loyal Knight 20 Tháng mười một 2016 13 Tháng hai 2018 - 12:30 am
[sT]valar_87 Loyal Knight 8 Tháng một 2017 Hôm nay, 6:33 pm
[sT]Godzimodor Loyal Knight 11 Tháng mười 2017 13 Tháng ba 2018 - 4:15 am
[sT]USS Loyal Knight 2 Tháng năm 2017 Hôm qua, 2:39 am
[sT]the_pharos Loyal Knight 8 Tháng bảy 2017 6 Tháng một 2018 - 10:10 am
[sT]ArtOfTheTroll Loyal Knight 12 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]cervo112 Loyal Knight 25 Tháng một 2017 10 Tháng hai 2018 - 9:28 pm
[sT]C4L4V3R4 Loyal Knight 9 Tháng hai 2017 12 Tháng ba 2018 - 7:21 am
[sT]PyrooGuns Loyal Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:05 am
[sT]lierryfan Loyal Knight 5 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 8:40 am
[sT]Alas_idie Loyal Knight 9 Tháng tư 2017 Hôm qua, 5:00 am
[sT]_OniOn_ Knight 28 Tháng một 2018 3 Tháng hai 2018 - 3:09 am
[sT]iam_rufo Knight 2 Tháng một 2017 27 Tháng một 2018 - 4:50 am
[sT]wallace14 Knight 1 Tháng hai 2018 Hôm nay, 8:53 pm
[sT]Schrodinger__ Knight 21 Tháng tư 2017 Hôm qua, 6:25 am
[sT]3arTh Knight 28 Tháng hai 2018 Hôm qua, 5:29 pm
[sT]_DIlsoN_07 Knight 19 Tháng mười hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 1:45 am
[sT]Typethanatos Knight 26 Tháng mười hai 2017 17 Tháng hai 2018 - 5:07 pm
[sT]CdZ_ShaKa Knight 24 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 5:21 am
[sT]nOwhereXO Knight 3 Tháng ba 2018 Hôm nay, 4:11 pm
[sT]Viejojenkins Knight 10 Tháng hai 2018 2 Tháng ba 2018 - 6:30 am
[sT]swiftracer Knight 21 Tháng mười một 2016 4 Tháng hai 2018 - 6:17 am
[sT]axel2504 Knight 11 Tháng một 2017 Hôm nay, 7:26 pm
[sT]Minnie_ Knight 15 Tháng một 2018 Hôm nay, 9:00 pm
[sT]biggreywolf Knight 26 Tháng một 2018 Hôm qua, 2:25 am
[sT]joel1818 Knight 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 5:39 am
[sT]BirdCCaChi Knight 23 Tháng bảy 2017 18 Tháng hai 2018 - 6:54 pm
[sT]_Ulqui Knight 28 Tháng hai 2018 9 Tháng ba 2018 - 12:15 am
[sT]FACE_SWALLOWER Knight 30 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 6:12 am
[sT]ThatGuy10 Knight 2 Tháng chín 2017 15 Tháng ba 2018 - 4:53 am
[sT]CND_ Knight 12 Tháng ba 2018 Đã online đượcSY Nations Cup Tournament Lobby
[sT]auraoscura Knight 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 7:50 pm
[sT]KynZinho Knight 10 Tháng mười hai 2017 29 Tháng một 2018 - 8:32 pm
[sT]prohasnanali Knight 13 Tháng tám 2017 14 Tháng ba 2018 - 11:28 am
[sT]Rocketgirl15 Knight 8 Tháng ba 2018 Hôm qua, 4:56 pm
[sT]neferpitouhxh Knight 9 Tháng ba 2018 11 Tháng ba 2018 - 11:33 pm
[sT]NL_OxYGeN Knight 16 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]SeRk__ Knight 8 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Mikaelson__ Knight 14 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Jonahh Knight 14 Tháng một 2018 Hôm nay, 7:00 pm
[sT]_CatSk1ll_ Knight 5 Tháng ba 2018 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]CentaurOA Knight 15 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 2:34 pm
[sT]_YandeL__ Knight 11 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]5mil Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 9:43 pm
[sT]ak20202020 Knight 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 11:09 am
[sT]kdp4ever Knight 27 Tháng chín 2017 12 Tháng hai 2018 - 10:29 pm
[sT]SieuGa_ Knight 10 Tháng hai 2018 11 Tháng ba 2018 - 2:45 pm
[sT]SlicK__ Knight 10 Tháng hai 2018 Hôm nay, 9:32 pm
[sT]ImEqual Knight 5 Tháng mười hai 2017 7 Tháng hai 2018 - 2:13 am
[sT]FABIOTE2003 Knight 10 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]FeNixXO Knight 4 Tháng ba 2018 15 Tháng ba 2018 - 1:44 am
[sT]Say_Goodbye Knight 25 Tháng hai 2018 Hôm nay, 8:32 pm
[sT]Gloster Knight 5 Tháng mười 2017 15 Tháng hai 2018 - 7:14 pm
[sT]17titan Knight 30 Tháng chín 2017 6 Tháng hai 2018 - 11:45 pm
[sT]MicroSD Knight 8 Tháng mười hai 2017 4 Tháng ba 2018 - 2:46 am
[sT]__MEGAMIND Knight 9 Tháng tám 2017 16 Tháng hai 2018 - 11:18 am
[sT]Crf450 Knight 8 Tháng một 2018 Hôm nay, 4:05 am
[sT]PHoenix_Smyl0 Knight 27 Tháng hai 2018 Hôm nay, 12:15 am
[sT]acpro412 Knight 22 Tháng tám 2017 Hôm nay, 1:37 pm
[sT]_InstincT__ Knight 10 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]CN_Rising Knight 4 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:47 pm
[sT]_Officer_ Knight 14 Tháng hai 2017 9 Tháng ba 2018 - 4:32 pm
[sT]Third_World_War Knight 3 Tháng một 2017 15 Tháng ba 2018 - 1:44 am
[sT]Garotoinfernal Knight 30 Tháng chín 2017 8 Tháng mười một 2017 - 5:48 pm
[sT]juscelinot Knight 12 Tháng sáu 2017 7 Tháng ba 2018 - 11:29 am
[sT]All_most_dead Knight 5 Tháng ba 2017 Hôm nay, 8:00 pm
[sT]Strengthen Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Wisdom__ Knight 16 Tháng hai 2018 27 Tháng hai 2018 - 2:13 am
[sT]muratks Knight 26 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:06 pm
[sT]Archer Knight 2 Tháng ba 2017 2 Tháng ba 2018 - 8:58 pm
[sT]draco_2 Knight 9 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 7:21 pm
[sT]pthhack22 Knight 3 Tháng năm 2017 12 Tháng ba 2018 - 2:23 pm
[sT]may0259 Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_Sigfried001 Knight 4 Tháng mười hai 2016 18 Tháng hai 2018 - 11:40 pm
[sT]___Carlitos___ Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 8:02 am
[sT]aliouk Knight 1 Tháng hai 2018 10 Tháng ba 2018 - 1:23 pm
[sT]The_Pegasus Knight 9 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]ZenoSama_ Knight 12 Tháng một 2017 16 Tháng hai 2018 - 8:11 pm
[sT]king_Fokooo Knight 26 Tháng một 2017 7 Tháng ba 2018 - 9:56 pm
[sT]inigote Knight 3 Tháng mười hai 2016 4 Tháng một 2018 - 11:50 pm
[sT]Bhu Knight 28 Tháng mười một 2017 10 Tháng ba 2018 - 7:42 am
[sT]FC_OP Knight 7 Tháng một 2018 Hôm nay, 1:02 am
[sT]thunderbird Knight 19 Tháng hai 2017 Hôm nay, 8:19 pm
[sT]RUDYRUDY Knight 14 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]MoJi_ Knight 8 Tháng bảy 2017 16 Tháng một 2018 - 12:08 am
[sT]ZOna Knight 8 Tháng hai 2018 15 Tháng ba 2018 - 10:59 pm
[sT]_Maldito Knight 9 Tháng hai 2017 6 Tháng ba 2018 - 3:14 am
[sT]BeingDrunk_ Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 12:54 pm
[sT]_Lyons_ Knight 26 Tháng sáu 2017 19 Tháng một 2018 - 9:36 am
[sT]drona411 Knight 17 Tháng mười 2017 9 Tháng một 2018 - 2:42 am
[sT]_Gab0_ Knight 7 Tháng bảy 2017 25 Tháng hai 2018 - 10:10 am
[sT]pajk7 Knight 14 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]GPDiablo Knight 15 Tháng mười hai 2016 25 Tháng hai 2018 - 11:46 pm
[sT]WingedRa Knight 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 5:44 pm
[sT]TheNightWatch Knight 13 Tháng bảy 2017 1 Tháng hai 2018 - 9:56 pm
[sT]urECOis24 Knight 29 Tháng một 2018 28 phút trước
[sT]_NaGa_KoRn Knight 20 Tháng mười một 2016 4 Tháng một 2018 - 9:04 pm
[sT]Xaamkejxp Knight 2 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Popeye74 Knight 19 Tháng mười 2017 28 Tháng hai 2018 - 4:37 am
[sT]Lord_Shegua Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:38 am
[sT]Adri4na Knight 30 Tháng mười 2017 17 Tháng một 2018 - 9:29 pm
[sT]Dragivex Knight 22 Tháng tám 2017 24 Tháng hai 2018 - 12:22 am
[sT]GoatHunter_ Knight 1 Tháng hai 2017 1 Tháng mười một 2017 - 7:00 pm
[sT]LaFirma Knight 29 Tháng chín 2017 Hôm nay, 4:23 pm
[sT]nguyenminhtriet Knight 23 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 9:42 am
[sT]smoothje Knight 22 Tháng mười một 2016 7 Tháng ba 2018 - 1:01 pm
[sT]ScoutRush Knight 16 Tháng sáu 2017 10 Tháng ba 2018 - 4:14 pm
[sT]SyedMuneeb99 Knight 4 Tháng hai 2018 12 Tháng ba 2018 - 6:01 pm
[sT]The_Comanda Knight 13 Tháng mười hai 2016 14 Tháng hai 2018 - 11:04 am
[sT]AbuZador Knight 7 Tháng một 2018 Hôm qua, 3:58 am
[sT]AlbCobs Knight 14 Tháng một 2017 15 Tháng ba 2018 - 6:21 am
[sT]Ignoret Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 6:52 pm
[sT]Santiv Knight 16 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:33 am
[sT]Cassash Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 10:09 am
[sT]Sevimos Knight 26 Tháng tám 2017 4 Tháng một 2018 - 3:54 am
[sT]Hamid_Ali Knight 28 Tháng hai 2018 Hôm nay, 6:50 pm
[sT]_DarGa_ CS Pro 5 Tháng mười hai 2017 15 Tháng ba 2018 - 5:29 pm
[sT]Estigia1015 CS Pro 23 Tháng tư 2017 Hôm nay, 6:40 pm
[sT]_HarryPotter CS Pro 23 Tháng chín 2017 12 Tháng ba 2018 - 5:59 am
[sT]Brison CS Pro 22 Tháng một 2018 13 Tháng ba 2018 - 7:32 pm
[sT]Santiago95 CS Pro 13 Tháng mười hai 2017 4 Tháng ba 2018 - 4:02 am
[sT]paulio4545 CS Pro 22 Tháng mười 2017 14 Tháng mười hai 2017 - 2:34 am
[sT]FlyinCrown CS Pro 30 Tháng tám 2017 6 Tháng ba 2018 - 1:16 pm
[sT]_RaGa CS Pro 5 Tháng mười hai 2017 10 Tháng hai 2018 - 4:50 pm
[sT]_AideN_ CS Pro 10 Tháng hai 2018 13 Tháng ba 2018 - 4:51 pm
[sT]Syphax CS Pro 7 Tháng mười hai 2017 16 Tháng hai 2018 - 4:55 pm
[sT]jpvaca CS Pro 13 Tháng một 2017 15 Tháng ba 2018 - 9:10 am
[sT]Ifrit__ CS Pro 15 Tháng mười 2017 Hôm qua, 7:34 pm
[sT]aztek47 CS Pro 23 Tháng tư 2017 Đã online đượcCustom ScenarioNew Player Lobby
[sT]_STICK_PRO CS Pro 22 Tháng mười 2017 12 Tháng ba 2018 - 12:51 am
[sT]A_K_ CS Pro 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 6:04 pm
[sT]_Wazir_ CS Pro 16 Tháng một 2018 15 Tháng hai 2018 - 3:02 pm
[sT]FatihOz CS Pro 15 Tháng một 2018 16 Tháng hai 2018 - 12:37 am
[sT]Sir_Hugo CS Pro 1 Tháng ba 2018 Hôm qua, 10:41 pm
[sT]5thMandamiento CS Star 23 Tháng hai 2018 Hôm nay, 2:39 am
[sT]bloodpath CS Star 7 Tháng hai 2018 Hôm nay, 7:31 pm
[sT]VARGARLO CS Star 4 Tháng năm 2017 13 Tháng ba 2018 - 7:08 pm
[sT]W4k3Up CS Star 13 Tháng một 2018 14 Tháng ba 2018 - 7:34 pm
[sT]___nomad CS Star 6 Tháng hai 2018 11 Tháng ba 2018 - 12:20 pm
[sT]Assassinnnnn CS Star 15 Tháng mười 2017 16 Tháng mười 2017 - 4:00 pm
[sT]The_Cop_Man CS Star 22 Tháng mười 2017 Hôm qua, 4:54 pm
[sT]ChikidoG CS Star 3 Tháng hai 2018 Hôm nay, 5:32 am
[sT]IcarusFall CS Star 6 Tháng chín 2017 8 Tháng ba 2018 - 11:14 pm
[sT]rHL______ CS Star 1 Tháng mười hai 2017 23 Tháng hai 2018 - 7:32 pm
[sT]Cas_ CS Star 30 Tháng mười một 2017 10 Tháng ba 2018 - 6:32 pm
[sT]ScoRpion_____ CS Star 23 Tháng chín 2017 4 Tháng ba 2018 - 1:36 pm
[sT]OSOO CS Star 23 Tháng mười 2017 8 Tháng hai 2018 - 4:18 pm
[sT]ApAcHe_RoX CS Star 6 Tháng ba 2018 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]DamasGratis CS Star 4 Tháng chín 2017 5 Tháng ba 2018 - 2:46 am
[sT]God_BoY CS Star 16 Tháng một 2018 5 Tháng hai 2018 - 2:23 pm
[sT]jackyjacky CS Star 19 Tháng một 2018 23 Tháng hai 2018 - 3:27 pm
[sT]BigFlecha CS Star 10 Tháng một 2018 13 Tháng một 2018 - 2:17 am
[sT]RaGaDa_ CS Star 1 Tháng mười 2017 18 Tháng hai 2018 - 9:54 am
[sT]XiangXiao_ CS Star 1 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_ST8RK CS Star 18 Tháng chín 2017 17 Tháng mười 2017 - 5:05 pm
[sT]PaPi_GranDe CS Star 15 Tháng mười 2017 27 Tháng một 2018 - 12:59 am
[sT]Eddboy CS Star 16 Tháng mười một 2017 15 Tháng một 2018 - 1:13 am
[sT]aeshwer CS Star 25 Tháng mười một 2017 9 Tháng ba 2018 - 6:18 pm
[sT]MR_FIREzzz CS Star 9 Tháng chín 2017 11 Tháng hai 2018 - 4:30 pm
[sT]_Lord_Toronja CS Star 5 Tháng một 2018 15 Tháng ba 2018 - 11:53 pm
[sT]___nooby CS Star 6 Tháng một 2018 6 Tháng hai 2018 - 5:23 pm
[sT]_GilgamesH CS Star 17 Tháng hai 2018 16 Tháng hai 2018 - 11:43 pm
[sT]elpedro_1986 CS Star 10 Tháng mười 2017 29 Tháng một 2018 - 11:56 pm
[sT]alaaeddine____ CS Star 14 Tháng chín 2017 8 Tháng ba 2018 - 5:54 pm
[sT]WinterIsHere_ CS Star 6 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 9:30 pm
[sT]pico2016 CS Star 18 Tháng một 2018 Hôm nay, 3:40 pm
[sT]Zamas_ CS Star 19 Tháng mười 2017 Hôm qua, 7:09 pm
[sT]pArAtrOOpeR CS Star 1 Tháng ba 2018 Hôm qua, 11:21 am
[sT]HaythanKenway CS Star 26 Tháng mười hai 2017 30 Tháng một 2018 - 8:45 am
[sT]GaBii_dnb_ CS Star 17 Tháng chín 2017 Hôm qua, 2:50 am
[sT]DeYek_Ubbe CS Star 5 Tháng một 2018 16 Tháng một 2018 - 11:24 pm
[sT]__QUXEN_Meady_ Top Player www stclan net 31 Tháng một 2018 26 Tháng hai 2018 - 7:16 pm
[sT]_Nhok_ Top Player www stclan net 5 Tháng mười hai 2016 14 Tháng ba 2018 - 5:06 pm
[sT]OmBak Top Player www stclan net 7 Tháng mười một 2017 9 Tháng hai 2018 - 6:22 pm
[sT]Talk_ Top Player www stclan net 30 Tháng mười một 2016 15 Tháng mười 2017 - 11:13 pm
[sT]99__ Top Player www stclan net 2 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 6:33 am
[sT]Val0R_ Top Player www stclan net 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]ImComing Top Player www stclan net 18 Tháng chín 2017 9 Tháng ba 2018 - 12:30 am
[sT]monJ3__ Top Player www stclan net 17 Tháng chín 2017 2 Tháng ba 2018 - 4:18 pm
[sT]sheldmill3 Top Player www stclan net 14 Tháng hai 2018 15 Tháng ba 2018 - 8:55 am
[sT]Geoff__ Top Player www stclan net 7 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]SongSong Top Player www stclan net 26 Tháng mười một 2017 1 Tháng hai 2018 - 4:57 am
[sT]RicardoElPro Top Player www stclan net 18 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 11:21 pm
[sT]_OCEANPANDA_ Top Player www stclan net 28 Tháng chín 2017 22 Tháng một 2018 - 12:41 pm
[sT]holy_toledo Top Player www stclan net 7 Tháng ba 2018 7 Tháng ba 2018 - 9:58 pm
[sT]Happygirls Top Player www stclan net 7 Tháng mười 2017 2 Tháng mười một 2017 - 9:17 am
[sT]73_ONGTRUM Top Player www stclan net 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 6:00 pm
[sT]Mr_pro Top Player www stclan net 30 Tháng mười hai 2016 15 Tháng ba 2018 - 2:04 pm
[sT]wabs Top Player www stclan net 10 Tháng hai 2018 7 Tháng ba 2018 - 7:57 pm
[sT]natural_rat Top Player www stclan net 5 Tháng hai 2017 12 Tháng ba 2018 - 5:49 am
[sT]sasuke_xD Top Player www stclan net 20 Tháng mười một 2016 7 Tháng ba 2018 - 3:31 pm
[sT]GordonRamsay_ Top Player www stclan net 14 Tháng tám 2017 3 Tháng hai 2018 - 2:20 pm