Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
sT
Xuất hiện:
14 Tháng chín 2016
Châm ngôn
''Loyalty comes before Skill''
Giới thiệu về
░▓█ [[You must login to view link]] █▓░We are, an Elite group of AoC Addicts, Fanatics, and Pros.Now accepting Strong, Active players only.--> See Official Site
Trang web
Xếp hạng của Team
Sick Tacticz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[sT]Mike_ Người lập Team 14 Tháng chín 2016 Hôm qua, 10:01 am
[sT]Corbie Captain 12 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeCustom Scenario
[sT]Spring_ Captain 18 Tháng chín 2017 Hôm qua, 12:00 am
[sT]_HarryPotter Commander 16 Tháng sáu 2018 16 Tháng sáu 2018 - 6:07 am
[sT]Javi__ Commander 9 Tháng sáu 2018 28 phút trước
[sT]PriNcE___ Commander 17 Tháng chín 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]__BadB0y__ Commander 12 Tháng năm 2017 15 Tháng sáu 2018 - 9:02 am
[sT]cam_zach Commander 13 Tháng sáu 2017 16 Tháng một 2018 - 6:50 am
[sT]SongSong Commander 5 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]SeOul__ Commander 22 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:23 pm
[sT]40_EL_KRAKEN_ Commander 16 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:47 am
[sT]natural_rat Commander 5 Tháng hai 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]H7_25 Paladin 1 Tháng hai 2018 29 Tháng năm 2018 - 3:00 pm
[sT]_FasT__ Paladin 1 Tháng chín 2017 12 Tháng sáu 2018 - 7:46 am
[sT]Dalat_Goku Paladin 8 Tháng tám 2017 31 Tháng năm 2018 - 5:14 pm
[sT]Hurley_Is_Back Paladin 16 Tháng tư 2018 16 Tháng năm 2018 - 8:08 am
[sT]LeCKoFTW Paladin 6 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 8:46 am
[sT]CamTruXuyenDem Paladin 2 Tháng tư 2018 6 Tháng năm 2018 - 2:15 pm
[sT]HuntingViper Paladin 13 Tháng hai 2018 16 Tháng sáu 2018 - 3:24 pm
[sT]L_Clan_PaTheTic Paladin 2 Tháng tư 2018 23 Tháng tư 2018 - 1:10 pm
[sT]ZhangJihad Paladin 10 Tháng một 2018 23 Tháng ba 2018 - 3:18 am
[sT]_tenhe10k_ Paladin 3 Tháng mười 2017 30 Tháng tư 2018 - 8:39 am
[sT]_StreetMan_ Paladin 14 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 2:35 pm
[sT]sitinthebed Paladin 15 Tháng chín 2017 18 Tháng năm 2018 - 3:06 pm
[sT]ara44_pr Paladin 26 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]INeedMoney Paladin 6 Tháng ba 2018 Hôm qua, 10:12 pm
[sT]Exchange2015 Paladin 12 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]MoiTapChoi_ Paladin 7 Tháng mười hai 2017 31 Tháng năm 2018 - 6:19 pm
[sT]JamesRodriguez_ Paladin 2 Tháng năm 2017 2 Tháng năm 2018 - 9:43 am
[sT]GG_MoiLenThoi Paladin 23 Tháng chín 2017 10 Tháng sáu 2018 - 3:54 pm
[sT]VNS_lalala1 Paladin 26 Tháng chín 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:51 pm
[sT]NodieSatan Paladin 26 Tháng mười hai 2017 Online ngay!
[sT]__HaLen___ Paladin 23 Tháng một 2018 4 Tháng năm 2018 - 12:09 pm
[sT]BeginnerAOC Paladin 2 Tháng bảy 2017 28 Tháng một 2018 - 6:41 pm
[sT]Classic2k Paladin 6 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:51 am
[sT]mr_tenhe10k_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 7:46 am
[sT]T1me_ Paladin 21 Tháng mười một 2016 13 Tháng sáu 2018 - 5:19 pm
[sT]_Kool__ Paladin 31 Tháng một 2018 16 Tháng sáu 2018 - 3:15 am
[sT]LuongBong Paladin 22 Tháng mười một 2016 14 Tháng sáu 2018 - 7:44 am
[sT]_SDI__________ Paladin 4 Tháng tư 2018 Hôm qua, 10:51 pm
[sT]ImComings_Way Paladin 4 Tháng một 2018 Hôm nay, 11:10 am
[sT]Yoda___ Paladin 1 Tháng mười 2017 20 Tháng tư 2018 - 10:38 am
[sT]XinchaoVietNam Paladin 22 Tháng mười một 2016 16 Tháng sáu 2018 - 5:10 pm
[sT]PurpIe__ Paladin 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 5:57 am
[sT]_laBoss_ Paladin 15 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 8:47 am
[sT]_WangAnh_ Paladin 24 Tháng mười một 2016 13 Tháng sáu 2018 - 7:53 pm
[sT]VNS_YenNhien Paladin 10 Tháng mười 2017 17 Tháng ba 2018 - 6:35 am
[sT]VNS_Ro_ Paladin 31 Tháng một 2018 Hôm nay, 2:03 pm
[sT]ParK_Miao_Dong Paladin 7 Tháng mười hai 2017 12 Tháng tư 2018 - 1:57 pm
[sT]FamiLyNo1 Paladin 6 Tháng mười hai 2016 17 Tháng năm 2018 - 11:12 am
[sT]_furya_ Paladin 17 Tháng một 2017 Hôm nay, 2:23 pm
[sT]BarbaricMustard Cavalier 20 Tháng sáu 2017 12 Tháng sáu 2018 - 11:17 pm
[sT]helen____ Cavalier 23 Tháng mười một 2016 11 Tháng sáu 2018 - 6:35 am
[sT]VN_hanj Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:27 am
[sT]aile Cavalier 17 Tháng mười hai 2017 16 Tháng năm 2018 - 3:18 pm
[sT]juozaskietas Cavalier 1 Tháng hai 2018 14 Tháng sáu 2018 - 11:54 am
[sT]LessIsMore Cavalier 21 Tháng tư 2018 21 Tháng tư 2018 - 5:43 am
[sT]_Roy____ Cavalier 13 Tháng sáu 2017 14 Tháng sáu 2018 - 3:20 pm
[sT]sasuke_786 Cavalier 12 Tháng sáu 2017 9 Tháng sáu 2018 - 10:21 am
[sT]CAVARGAS37 Cavalier 7 Tháng hai 2017 Hôm nay, 1:56 am
[sT]26_Cipher_ Cavalier 14 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 9:05 am
[sT]_Kemehan_ Cavalier 2 Tháng chín 2017 Hôm nay, 1:50 pm
[sT]SmallF20 Cavalier 2 Tháng tư 2018 Hôm nay, 3:40 am
[sT]Solo_1k6 Cavalier 29 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 7:02 am
[sT]CoiL_ Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 3:32 am
[sT]G_Gabriel_ Cavalier 6 Tháng hai 2018 11 Tháng sáu 2018 - 1:00 am
[sT]EricDolphy Cavalier 18 Tháng một 2017 30 Tháng năm 2018 - 6:35 am
[sT]VNS_AICHO Cavalier 6 Tháng mười 2017 16 Tháng sáu 2018 - 8:13 am
[sT]CN_14Chai5 Cavalier 1 Tháng ba 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]FIERRO23 Cavalier 22 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 5:16 am
[sT]Muphasa Cavalier 9 Tháng ba 2018 Hôm qua, 12:34 am
[sT]TheSniper0 Cavalier 23 Tháng sáu 2017 3 Tháng tư 2018 - 10:48 pm
[sT]WorldCup2018 Cavalier 24 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]YouMakeMeFeel_ Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 6:21 pm
[sT]jpvaca Cavalier 13 Tháng một 2017 6 Tháng sáu 2018 - 3:21 pm
[sT]sultansuleyman3 Cavalier 20 Tháng hai 2018 28 Tháng tư 2018 - 12:48 am
[sT]HzD Cavalier 12 Tháng chín 2017 Hôm nay, 3:19 am
[sT]Razumihin Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 4:50 am
[sT]_Haku__ Cavalier 8 Tháng hai 2018 4 Tháng ba 2018 - 12:51 am
[sT]SeRk__ Cavalier 8 Tháng ba 2018 14 Tháng sáu 2018 - 7:06 pm
[sT]_I_Am_Goku Cavalier 27 Tháng chín 2017 10 Tháng sáu 2018 - 5:29 am
[sT]Arkenia Cavalier 25 Tháng bảy 2017 12 Tháng sáu 2018 - 3:48 pm
[sT]KinGuneR Cavalier 18 Tháng chín 2017 29 Tháng năm 2018 - 1:16 pm
[sT]Ara1x1wp Cavalier 16 Tháng mười một 2017 4 Tháng ba 2018 - 5:25 am
[sT]Canito Cavalier 3 Tháng năm 2018 Hôm nay, 12:35 am
[sT]_Pep Cavalier 4 Tháng ba 2018 Hôm nay, 11:34 am
[sT]NorthKorean Cavalier 28 Tháng hai 2018 2 Tháng ba 2018 - 11:45 am
[sT]RubicK_ Cavalier 6 Tháng mười hai 2017 16 Tháng sáu 2018 - 6:50 pm
[sT]Bai_Qi Cavalier 28 Tháng một 2018 Hôm nay, 10:19 am
[sT]_bigzero Cavalier 1 Tháng tư 2018 Hôm qua, 1:32 pm
[sT]_ForcE_ Cavalier 22 Tháng ba 2018 10 Tháng năm 2018 - 1:35 pm
[sT]_Seba_ Cavalier 26 Tháng một 2018 16 Tháng sáu 2018 - 1:58 am
[sT]Nain_War Cavalier 2 Tháng hai 2018 Hôm qua, 10:46 pm
[sT]ChimSeDiNangfr0 Cavalier 9 Tháng tư 2018 11 Tháng sáu 2018 - 10:05 am
[sT]Hartung Cavalier 26 Tháng năm 2018 Hôm qua, 10:38 pm
[sT]VNS_CRAZY Cavalier 26 Tháng chín 2017 Hôm qua, 4:43 pm
[sT]VNS_TryAndTry Cavalier 7 Tháng mười hai 2017 7 Tháng hai 2018 - 4:39 pm
[sT]Xhai_Oppa_2k5 Cavalier 29 Tháng chín 2017 31 Tháng năm 2018 - 4:49 pm
[sT]Moke_ Cavalier 28 Tháng mười một 2017 25 Tháng năm 2018 - 1:42 am
[sT]battal_gibi Cavalier 4 Tháng bảy 2017 20 Tháng năm 2018 - 9:54 pm
[sT]Dk__ Cavalier 12 Tháng mười một 2017 15 Tháng ba 2018 - 5:28 am
[sT]_Shiryu_ Cavalier 3 Tháng mười 2017 Hôm nay, 7:26 am
[sT]VNS_Ut Cavalier 3 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 7:19 pm
[sT]Overclocked_ Cavalier 5 Tháng tư 2018 Hôm nay, 3:02 am
[sT]upid Cavalier 24 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 4:15 pm
[sT]King_DamaS Cavalier 2 Tháng hai 2018 28 Tháng ba 2018 - 6:11 pm
[sT]USS Cavalier 2 Tháng năm 2017 Hôm qua, 1:05 am
[sT]VNS_HoangYen Cavalier 27 Tháng chín 2017 Hôm qua, 3:39 pm
[sT]Bruno9999 Cavalier 24 Tháng tư 2018 Hôm qua, 7:24 pm
[sT]Themaik Cavalier 26 Tháng mười hai 2017 29 Tháng một 2018 - 1:19 am
[sT]RaNdOm_LiQuiD_ Cavalier 19 Tháng năm 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Darkhobbit Cavalier 3 Tháng ba 2018 12 Tháng sáu 2018 - 4:36 am
[sT]biernot Cavalier 12 Tháng năm 2018 Hôm nay, 12:18 am
[sT]Pingu_NooT Cavalier 29 Tháng mười một 2017 13 Tháng hai 2018 - 7:20 am
[sT]_DiarMaiT_ Cavalier 12 Tháng chín 2017 Hôm qua, 10:50 pm
[sT]malamadre__ Cavalier 27 Tháng một 2018 Hôm qua, 7:38 pm
[sT]Levis_ Elite Knight 16 Tháng mười hai 2016 12 Tháng sáu 2018 - 2:49 pm
[sT]MysticTube Elite Knight 23 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 2:17 am
[sT]MarkJack Elite Knight 4 Tháng tư 2018 Hôm nay, 7:32 am
[sT]daironp20 Elite Knight 10 Tháng một 2017 9 Tháng sáu 2018 - 2:13 am
[sT]CND___ Elite Knight 12 Tháng ba 2018 Hôm qua, 4:03 am
[sT]fenrir_5 Elite Knight 17 Tháng ba 2018 Hôm nay, 11:19 am
[sT]SantiNC98 Elite Knight 6 Tháng tám 2017 11 Tháng sáu 2018 - 1:21 am
[sT]thunderhawk108 Elite Knight 7 Tháng hai 2017 14 Tháng ba 2018 - 8:57 pm
[sT]Robert_Ulrich Elite Knight 8 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:48 am
[sT]Cadet_Yasir Elite Knight 4 Tháng một 2018 13 Tháng sáu 2018 - 3:33 pm
[sT]i_WaNt_Da_GolD Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 15 Tháng sáu 2018 - 2:53 am
[sT]IC_Ragnarok Elite Knight 31 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 4:30 am
[sT]Real_Madrid__11 Elite Knight 14 Tháng một 2017 9 Tháng sáu 2018 - 12:22 am
[sT]Temoujin Elite Knight 31 Tháng một 2018 18 Tháng ba 2018 - 11:50 pm
[sT]Javo08 Elite Knight 2 Tháng mười hai 2016 23 Tháng tư 2018 - 3:31 am
[sT]kacalem Elite Knight 22 Tháng mười một 2016 29 Tháng năm 2018 - 3:27 am
[sT]KAD03 Elite Knight 16 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 1:25 am
[sT]Ddaryus94 Elite Knight 26 Tháng năm 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Dirani Elite Knight 15 Tháng tư 2017 28 Tháng ba 2018 - 9:09 am
[sT]ducngcong123 Elite Knight 24 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 4:49 pm
[sT]p_Chan Elite Knight 3 Tháng tư 2017 14 Tháng sáu 2018 - 8:12 am
[sT]Viruela Elite Knight 30 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 4:52 am
[sT]EC_Canada Elite Knight 4 Tháng hai 2018 12 Tháng năm 2018 - 2:37 pm
[sT]dSploiit Elite Knight 7 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 4:18 am
[sT]__Daniel___ Elite Knight 31 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]lethe711 Elite Knight 21 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 5:23 am
[sT]xvcvn Elite Knight 8 Tháng một 2017 19 Tháng tư 2018 - 6:28 pm
[sT]osteroine Elite Knight 31 Tháng ba 2017 28 Tháng năm 2018 - 9:54 am
[sT]Game2relax_ Elite Knight 21 Tháng mười một 2016 29 Tháng năm 2018 - 7:20 am
[sT]chamaco2k Elite Knight 24 Tháng một 2017 4 Tháng năm 2018 - 1:14 am
[sT]Le_phoceen Elite Knight 29 Tháng một 2017 Hôm qua, 11:58 pm
[sT]_ZiRo_ Elite Knight 4 Tháng năm 2018 Hôm nay, 4:36 am
[sT]MozArt_aoc Elite Knight 29 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 7:14 am
[sT]KhongThoDc Elite Knight 31 Tháng ba 2017 Hôm qua, 9:27 am
[sT]banDuy Elite Knight 1 Tháng ba 2017 15 Tháng sáu 2018 - 4:18 pm
[sT]_Kenn_ Elite Knight 12 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Trans_Girl Elite Knight 25 Tháng một 2017 16 Tháng năm 2018 - 11:28 am
[sT]valar_87 Elite Knight 8 Tháng một 2017 14 phút trước
[sT]MassKilller Elite Knight 6 Tháng năm 2018 16 Tháng sáu 2018 - 10:52 pm
[sT]ElimInaTE Elite Knight 17 Tháng hai 2018 14 Tháng sáu 2018 - 5:25 am
[sT]chubbynarator Elite Knight 19 Tháng mười 2017 Hôm qua, 4:09 pm
[sT]TikitakaAttacka Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]The_Paladin Elite Knight 27 Tháng chín 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:07 am
[sT]AgeofDonmunism Elite Knight 9 Tháng hai 2017 21 Tháng năm 2018 - 4:09 am
[sT]C4L4V3R4 Elite Knight 9 Tháng hai 2017 29 Tháng năm 2018 - 12:41 am
[sT]Yamirpa1leon Elite Knight 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 6:33 am
[sT]FcoG Elite Knight 3 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 11:05 am
[sT]cervo112 Elite Knight 25 Tháng một 2017 25 Tháng tư 2018 - 7:35 pm
[sT]Guapo_A1 Elite Knight 29 Tháng bảy 2017 12 Tháng sáu 2018 - 4:03 am
[sT]Nwt0nn Elite Knight 1 Tháng hai 2018 16 Tháng sáu 2018 - 3:25 pm
[sT]Rodee Elite Knight 12 Tháng năm 2018 Hôm nay, 4:51 am
[sT]DN_Smiler Elite Knight 2 Tháng năm 2017 31 Tháng năm 2018 - 2:17 pm
[sT]K4dAbrA Elite Knight 30 Tháng tư 2018 Hôm qua, 7:46 am
[sT]Aussie_dray Elite Knight 2 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 12:39 pm
[sT]PyrooGuns Elite Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 7:39 am
[sT]lanzerod24 Elite Knight 20 Tháng ba 2018 16 Tháng tư 2018 - 9:36 pm
[sT]Hern Elite Knight 1 Tháng tám 2017 27 Tháng ba 2018 - 8:36 pm
[sT]Lumin_col Elite Knight 28 Tháng sáu 2017 4 Tháng sáu 2018 - 3:03 am
[sT]lierryfan Elite Knight 5 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 9:05 am
[sT]ArtOfTheTroll Elite Knight 12 Tháng một 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]pemilk2014 Elite Knight 2 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Alas_idie Elite Knight 9 Tháng tư 2017 11 Tháng năm 2018 - 1:57 pm
[sT]Alex_Vanzhot Elite Knight 2 Tháng mười hai 2016 27 Tháng năm 2018 - 7:11 am
[sT]the_pharos Elite Knight 8 Tháng bảy 2017 6 Tháng một 2018 - 10:10 am
[sT]Godzimodor Elite Knight 11 Tháng mười 2017 Hôm nay, 6:48 am
[sT]Moonfleet Elite Knight 4 Tháng hai 2018 Hôm nay, 12:21 pm
[sT]Crf450 Knight 8 Tháng một 2018 31 Tháng ba 2018 - 7:31 am
[sT]axel2504 Knight 11 Tháng một 2017 Hôm qua, 8:13 pm
[sT]feudal_game Knight 10 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 5:35 pm
[sT]warry_AOE Knight 6 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 6:25 am
[sT]Karthen Knight 9 Tháng tư 2018 22 Tháng năm 2018 - 8:16 pm
[sT]smoothje Knight 22 Tháng mười một 2016 14 Tháng năm 2018 - 12:12 pm
[sT]nOwhereXO Knight 3 Tháng ba 2018 19 Tháng tư 2018 - 2:41 am
[sT]Viejojenkins Knight 10 Tháng hai 2018 27 Tháng tư 2018 - 5:52 am
[sT]sh4di Knight 8 Tháng tư 2018 Hôm nay, 4:23 am
[sT]swiftracer Knight 21 Tháng mười một 2016 4 Tháng hai 2018 - 6:17 am
[sT]Jonahh Knight 14 Tháng một 2018 Hôm qua, 8:05 pm
[sT]__MEGAMIND Knight 9 Tháng tám 2017 16 Tháng hai 2018 - 11:18 am
[sT]SieuGa_ Knight 10 Tháng hai 2018 Hôm qua, 9:55 am
[sT]_CatSk1ll_ Knight 5 Tháng ba 2018 Hôm nay, 4:49 am
[sT]Rocketgirl15 Knight 8 Tháng ba 2018 10 Tháng năm 2018 - 6:24 pm
[sT]nguyenminhtriet Knight 23 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 9:07 am
[sT]kdp4ever Knight 27 Tháng chín 2017 17 Tháng tư 2018 - 1:23 am
[sT]Santiv Knight 16 Tháng mười một 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:01 pm
[sT]_InstincT__ Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 6:24 am
[sT]Fox_Leader Knight 13 Tháng mười hai 2016 15 Tháng tư 2018 - 9:26 am
[sT]Cassash Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 11:19 am
[sT]ak20202020 Knight 18 Tháng chín 2017 Hôm nay, 2:35 pm
[sT]PHoenix_Smyl0 Knight 27 Tháng hai 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Maferrr Knight 10 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 1:16 am
[sT]ThatGuy10 Knight 2 Tháng chín 2017 Hôm nay, 7:29 am
[sT]BirdCCaChi Knight 23 Tháng bảy 2017 18 Tháng hai 2018 - 6:54 pm
[sT]med179o Knight 3 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 7:05 pm
[sT]thanhex90 Knight 12 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 9:49 am
[sT]AshleyJackley Knight 30 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 9:12 pm
[sT]KynZinho Knight 10 Tháng mười hai 2017 10 Tháng năm 2018 - 11:17 pm
[sT]CdZ_ShaKa Knight 24 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 8:27 am
[sT]prohasnanali Knight 13 Tháng tám 2017 19 Tháng ba 2018 - 12:49 pm
[sT]clbdks1 Knight 19 Tháng tư 2018 16 Tháng sáu 2018 - 6:08 pm
[sT]3arTh Knight 28 Tháng hai 2018 Hôm qua, 7:02 pm
[sT]wallace14 Knight 1 Tháng hai 2018 Hôm nay, 10:05 am
[sT]_DIlsoN_07 Knight 19 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 6:24 am
[sT]Typethanatos Knight 26 Tháng mười hai 2017 24 Tháng tư 2018 - 8:11 am
[sT]acpro412 Knight 22 Tháng tám 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Luca8761 Knight 19 Tháng năm 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_OniOn_ Knight 28 Tháng một 2018 13 Tháng sáu 2018 - 2:09 am
[sT]_Ulqui Knight 28 Tháng hai 2018 10 Tháng sáu 2018 - 12:35 am
[sT]Kyai_Maja_Fan Knight 10 Tháng hai 2018 Hôm nay, 6:13 am
[sT]ImEqual Knight 5 Tháng mười hai 2017 14 Tháng sáu 2018 - 8:50 pm
[sT]iam_rufo Knight 2 Tháng một 2017 27 Tháng một 2018 - 4:50 am
[sT]Schrodinger__ Knight 21 Tháng tư 2017 3 Tháng sáu 2018 - 8:54 am
[sT]auraoscura Knight 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 5:05 am
[sT]ravee Knight 9 Tháng ba 2018 Hôm nay, 2:29 am
[sT]17titan Knight 30 Tháng chín 2017 6 Tháng hai 2018 - 11:45 pm
[sT]Gloster Knight 5 Tháng mười 2017 12 Tháng sáu 2018 - 7:16 pm
[sT]FeNixXO Knight 4 Tháng ba 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_Hunter___ Knight 15 Tháng một 2018 Hôm nay, 5:32 am
[sT]Max_Maxter_ Knight 20 Tháng ba 2018 12 Tháng sáu 2018 - 6:44 am
[sT]NL_OxYGeN Knight 16 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:00 pm
[sT]biggreywolf Knight 26 Tháng một 2018 24 Tháng năm 2018 - 4:36 am
[sT]MicroSD Knight 8 Tháng mười hai 2017 13 Tháng sáu 2018 - 5:10 am
[sT]Lexo_Error Knight 7 Tháng năm 2018 16 Tháng sáu 2018 - 9:55 am
[sT]joel1818 Knight 2 Tháng hai 2018 Hôm nay, 11:07 am
[sT]CentaurOA Knight 15 Tháng mười hai 2017 26 Tháng năm 2018 - 2:50 am
[sT]Mask_T Knight 5 Tháng ba 2017 16 Tháng sáu 2018 - 5:51 pm
[sT]ZOna Knight 8 Tháng hai 2018 16 Tháng sáu 2018 - 10:38 pm
[sT]thenorm Knight 20 Tháng tư 2018 20 Tháng năm 2018 - 8:08 am
[sT]may0259 Knight 20 Tháng mười một 2016 16 Tháng sáu 2018 - 9:17 pm
[sT]GPDiablo Knight 15 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 8:32 pm
[sT]_Im_Komantuk Knight 14 Tháng một 2018 24 Tháng ba 2018 - 6:31 pm
[sT]_Sigfried001 Knight 4 Tháng mười hai 2016 18 Tháng hai 2018 - 11:40 pm
[sT]___Carlitos___ Knight 20 Tháng mười một 2016 14 Tháng sáu 2018 - 3:27 am
[sT]_Gab0_ Knight 7 Tháng bảy 2017 4 Tháng sáu 2018 - 1:48 am
[sT]drona411 Knight 17 Tháng mười 2017 9 Tháng một 2018 - 2:42 am
[sT]The_Pegasus Knight 9 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:51 am
[sT]ZenoSama_ Knight 12 Tháng một 2017 16 Tháng hai 2018 - 8:11 pm
[sT]Xaamkejxp Knight 2 Tháng một 2017 Hôm nay, 12:05 am
[sT]Hamid_Ali Knight 28 Tháng hai 2018 17 Tháng ba 2018 - 6:50 pm
[sT]pthhack22 Knight 3 Tháng năm 2017 15 Tháng sáu 2018 - 4:42 pm
[sT]TheNightWatch Knight 13 Tháng bảy 2017 1 Tháng hai 2018 - 9:56 pm
[sT]Garotoinfernal Knight 30 Tháng chín 2017 8 Tháng mười một 2017 - 5:48 pm
[sT]Strengthen Knight 20 Tháng mười một 2016 16 Tháng sáu 2018 - 6:27 pm
[sT]Third_World_War Knight 3 Tháng một 2017 15 Tháng ba 2018 - 1:44 am
[sT]AbuZador Knight 7 Tháng một 2018 15 Tháng sáu 2018 - 1:28 am
[sT]Wisdom__ Knight 16 Tháng hai 2018 27 Tháng hai 2018 - 2:13 am
[sT]king_Fokooo Knight 26 Tháng một 2017 15 Tháng sáu 2018 - 5:02 pm
[sT]inigote Knight 3 Tháng mười hai 2016 4 Tháng một 2018 - 11:50 pm
[sT]juscelinot Knight 12 Tháng sáu 2017 9 Tháng sáu 2018 - 7:13 pm
[sT]_NaGa_KoRn Knight 20 Tháng mười một 2016 4 Tháng một 2018 - 9:04 pm
[sT]multi_verse Knight 29 Tháng một 2018 13 Tháng sáu 2018 - 2:31 am
[sT]muratks Knight 26 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 9:57 pm
[sT]Archer Knight 2 Tháng ba 2017 2 Tháng ba 2018 - 8:58 pm
[sT]draco_2 Knight 9 Tháng mười một 2017 Online ngay!
[sT]AlbCobs Knight 14 Tháng một 2017 Hôm qua, 8:07 pm
[sT]FC_OP Knight 7 Tháng một 2018 Hôm nay, 1:57 am
[sT]Adri4na Knight 30 Tháng mười 2017 17 Tháng một 2018 - 9:29 pm
[sT]BeingDrunk_ Knight 21 Tháng mười một 2016 16 Tháng sáu 2018 - 8:44 am
[sT]MoJi_ Knight 8 Tháng bảy 2017 17 Tháng năm 2018 - 2:24 am
[sT]SyedMuneeb99 Knight 4 Tháng hai 2018 15 Tháng sáu 2018 - 10:18 pm
[sT]RUDYRUDY Knight 14 Tháng chín 2017 Hôm qua, 6:58 am
[sT]Ignoret Knight 20 Tháng mười một 2016 14 Tháng sáu 2018 - 10:48 pm
[sT]Dragivex Knight 22 Tháng tám 2017 16 Tháng năm 2018 - 5:56 am
[sT]thunderbird Knight 19 Tháng hai 2017 21 Tháng tư 2018 - 1:57 pm
[sT]Sevimos Knight 26 Tháng tám 2017 4 Tháng một 2018 - 3:54 am
[sT]Bhu Knight 28 Tháng mười một 2017 4 Tháng năm 2018 - 7:58 am
[sT]_Lyons_ Knight 26 Tháng sáu 2017 19 Tháng một 2018 - 9:36 am
[sT]Popeye74 Knight 19 Tháng mười 2017 22 Tháng tư 2018 - 12:22 am
[sT]ScoutRush Knight 16 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:28 pm
[sT]LaFirma Knight 29 Tháng chín 2017 6 Tháng tư 2018 - 2:32 am
[sT]Lord_Shegua Knight 10 Tháng ba 2018 Hôm nay, 4:02 am
[sT]CN_Rising Knight 4 Tháng chín 2017 Hôm qua, 8:34 pm
[sT]_Maldito Knight 9 Tháng hai 2017 9 phút trước
[sT]Sage__ AoC Killer 13 Tháng mười hai 2017 6 Tháng sáu 2018 - 1:57 am
[sT]malamadre_ AoC Killer 20 Tháng năm 2018 9 Tháng sáu 2018 - 7:51 pm
[sT]10MessiTheBeast AoC Killer Hôm qua, 5:03 am Hôm nay, 10:10 am
[sT]Dark____ AoC Killer 27 Tháng hai 2018 Hôm nay, 12:26 am
[sT]KeiO AoC Killer 18 Tháng ba 2018 Hôm qua, 10:07 pm
[sT]MuayThai______ AoC Killer 6 Tháng sáu 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]GaBii_dnb_ CS Star 17 Tháng chín 2017 13 Tháng năm 2018 - 10:16 pm
[sT]boss_G CS Star 7 Tháng hai 2018 14 Tháng sáu 2018 - 10:07 pm
[sT]PaPi_GranDe CS Star 15 Tháng mười 2017 10 Tháng sáu 2018 - 12:25 am
[sT]Eddboy CS Star 16 Tháng mười một 2017 15 Tháng một 2018 - 1:13 am
[sT]yeizon30 CS Star 12 Tháng năm 2018 10 Tháng sáu 2018 - 2:45 am
[sT]GliNp CS Star 2 Tháng sáu 2018 6 Tháng sáu 2018 - 5:44 pm
[sT]_GilgamesH CS Star 17 Tháng hai 2018 16 Tháng hai 2018 - 11:43 pm
[sT]_RaGa CS Star 5 Tháng mười hai 2017 19 Tháng tư 2018 - 2:48 pm
[sT]Santiago95 CS Star 13 Tháng mười hai 2017 13 Tháng sáu 2018 - 5:00 am
[sT]rHL______ CS Star 1 Tháng mười hai 2017 23 Tháng hai 2018 - 7:32 pm
[sT]Lucassi CS Star 21 Tháng năm 2018 Online ngay!
[sT]Brison CS Star 22 Tháng một 2018 14 Tháng sáu 2018 - 8:52 pm
[sT]jackyjacky CS Star 19 Tháng một 2018 6 Tháng sáu 2018 - 6:00 pm
[sT]aeshwer CS Star 25 Tháng mười một 2017 22 Tháng tư 2018 - 1:30 pm
[sT]ChikidoG CS Star 3 Tháng hai 2018 18 Tháng ba 2018 - 6:51 pm
[sT]IcarusFall CS Star 6 Tháng chín 2017 16 Tháng năm 2018 - 4:40 am
[sT]HaythanKenway CS Star 26 Tháng mười hai 2017 30 Tháng một 2018 - 8:45 am
[sT]cazador45 CS Star Hôm qua, 6:37 am Hôm qua, 10:44 am
[sT]BigFlecha CS Star 10 Tháng một 2018 13 Tháng một 2018 - 2:17 am
[sT]RaGaDa_ CS Star 1 Tháng mười 2017 16 Tháng sáu 2018 - 2:53 pm
[sT]Lilla CS Star 21 Tháng năm 2018 Hôm nay, 2:44 pm
[sT]___nomad CS Star 6 Tháng hai 2018 19 Tháng năm 2018 - 7:46 pm
[sT]DamasGratis CS Star 4 Tháng chín 2017 5 Tháng ba 2018 - 2:46 am
[sT]RECONTRADURO CS Star 22 Tháng mười 2017 25 Tháng tư 2018 - 9:21 am
[sT]TheBraveHeart CS Star 5 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 1:50 pm
[sT]El_Rolosky CS Star 6 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 3:00 am
[sT]Syphax CS Star 7 Tháng mười hai 2017 30 Tháng năm 2018 - 5:11 am
[sT]elpedro_1986 CS Star 10 Tháng mười 2017 25 Tháng năm 2018 - 12:54 am
[sT]A_K_ CS Star 18 Tháng chín 2017 16 Tháng sáu 2018 - 10:14 pm
[sT]Miss_FIREzzz CS Star 18 Tháng tư 2018 Hôm nay, 12:02 am
[sT]FARAON_X CS Star 27 Tháng ba 2018 Hôm qua, 6:53 pm
[sT]pico2016 CS Star 18 Tháng một 2018 8 Tháng sáu 2018 - 5:21 pm
[sT]RiSinG_X_HeRo CS Star 13 Tháng sáu 2018 Đã online đượcCustom Scenario
[sT]aliouk CS Star 1 Tháng hai 2018 29 phút trước
[sT]WinterIsHere_ CS Star 6 Tháng mười một 2017 17 Tháng tư 2018 - 8:27 am
[sT]Rhythm1 CS Star 15 Tháng mười 2017 38 phút trước
[sT]VARGARLO CS Star 4 Tháng năm 2017 14 Tháng sáu 2018 - 9:44 pm
[sT]alaaeddine____ CS Star 14 Tháng chín 2017 6 Tháng sáu 2018 - 11:16 pm
[sT]Cookiee___ CS Star 23 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:49 am
[sT]_Lord_Toronja CS Star 5 Tháng một 2018 15 Tháng sáu 2018 - 1:14 am
[sT]Ninjaa_ CS Star 30 Tháng mười một 2017 21 Tháng năm 2018 - 8:50 am
[sT]I_PhaRaoH_I CS Star 5 Tháng năm 2018 Hôm nay, 1:12 am
[sT]FlyinCrown CS Star 30 Tháng tám 2017 3 Tháng sáu 2018 - 12:55 pm
[sT]i_m_smurf CS Star 9 Tháng chín 2017 21 Tháng ba 2018 - 8:01 pm
[sT]Kala_ CS Star 21 Tháng năm 2018 Hôm nay, 2:46 pm
[sT]Ketorolaco CS Star 9 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 9:41 am
[sT]aztek47 CS Star 23 Tháng tư 2017 28 Tháng tư 2018 - 9:49 pm
[sT]Sir_Hugo CS Star 1 Tháng ba 2018 25 Tháng năm 2018 - 7:53 pm
[sT]pArAtrOOpeR CS Star 1 Tháng ba 2018 28 Tháng ba 2018 - 3:16 pm
[sT]_Vehiron_ CS Star 9 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 2:08 am
[sT]___nooby CS Star 6 Tháng một 2018 24 Tháng tư 2018 - 7:58 pm
[sT]_STICK_PRO CS Star 22 Tháng mười 2017 22 Tháng tư 2018 - 7:47 pm
[sT]_AideN_ CS Star 10 Tháng hai 2018 13 Tháng ba 2018 - 4:51 pm
[sT]GodPerses CS Star 13 Tháng sáu 2018 Online ngay!
[sT]FatihOz CS Star 15 Tháng một 2018 15 Tháng năm 2018 - 5:15 pm
[sT]_Wazir_ CS Star 16 Tháng một 2018 10 Tháng sáu 2018 - 7:03 pm
[sT]ImComing Top Player 18 Tháng chín 2017 Hôm qua, 5:17 am
[sT]73_ONGTRUM Top Player 3 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]VNS_Adelaide Top Player 24 Tháng chín 2017 15 Tháng tư 2018 - 10:02 am
[sT]_Andromeda Top Player 22 Tháng mười một 2016 33 phút trước
[sT]Deepsix Top Player 14 Tháng một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]74_Cheng__ Top Player 2 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]HunteIz Top Player 12 Tháng một 2018 15 Tháng sáu 2018 - 1:34 am
[sT]Spring Top Player 18 Tháng hai 2018 11 Tháng sáu 2018 - 7:01 pm
[sT]sasuke_xD Top Player 20 Tháng mười một 2016 7 Tháng ba 2018 - 3:31 pm
[sT]macay2018 Top Player 14 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_LK_SkyWalkeR_ Top Player 23 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 8:53 am
[sT]Gracie Top Player 23 Tháng tư 2018 18 Tháng năm 2018 - 12:51 am
[sT]_OCEANPANDA_ Top Player 28 Tháng chín 2017 44 phút trước
[sT]TiTaNNN Top Player 19 Tháng một 2017 Hôm nay, 9:03 am
[sT]Zariyah Top Player 5 Tháng một 2018 14 Tháng sáu 2018 - 12:43 pm
[sT]Igloo Top Player 26 Tháng tám 2017 15 Tháng năm 2018 - 5:52 am
[sT]VNS_JOHN_ Top Player 8 Tháng tám 2017 Online ngay!
[sT]wabs Top Player 10 Tháng hai 2018 16 Tháng sáu 2018 - 10:38 am
[sT]hoang485 Top Player 21 Tháng chín 2017 Hôm qua, 6:35 pm
[sT]Mr_pro Top Player 30 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 10:34 am
[sT]Begjan Top Player 18 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]Val0R_ Top Player 20 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 3:12 am
[sT]Sida_RollsRoyce Top Player 22 Tháng mười một 2016 13 Tháng sáu 2018 - 11:36 am
[sT]RoCon_ Top Player 24 Tháng một 2018 Hôm nay, 2:04 pm
[sT]monJ3__ Top Player 17 Tháng chín 2017 Hôm qua, 7:23 pm
[sT]BoostedAnimal Top Player 7 Tháng mười hai 2017 4 Tháng sáu 2018 - 2:47 pm
[sT]RicardoElPro Top Player 18 Tháng mười một 2017 25 Tháng ba 2018 - 3:16 am
[sT]TheSerpent_ Top Player 3 Tháng mười hai 2017 12 Tháng tư 2018 - 11:12 am
[sT]SeOul_ Top Player 11 Tháng tư 2018 Hôm nay, 7:52 am
[sT]GordonRamsay_ Top Player 14 Tháng tám 2017 3 Tháng hai 2018 - 2:20 pm
[sT]OmBak Top Player 7 Tháng mười một 2017 13 Tháng sáu 2018 - 9:54 pm
[sT]sheldmill3 Top Player 14 Tháng hai 2018 15 Tháng sáu 2018 - 8:06 am
[sT]HeartShaker Top Player 26 Tháng mười một 2017 17 phút trước
[sT]__Trigun__ Top Player 7 Tháng chín 2017 7 Tháng tư 2018 - 2:48 pm
[sT]__QUXEN_Meady_ Top Player 31 Tháng một 2018 Hôm nay, 1:24 pm
[sT]_Celt Top Player 3 Tháng mười hai 2016 16 Tháng sáu 2018 - 4:47 am
[sT]PrIMeZ_X_StaR Top Player 15 Tháng tư 2018 Hôm nay, 9:09 am
[sT]__dS_Shark__ Top Player 30 Tháng mười 2017 16 Tháng sáu 2018 - 6:07 pm
[sT]99__ Top Player 2 Tháng mười hai 2017 51 phút trước
[sT]Ngoam_____ Top Player 4 Tháng tư 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]SingMeToSleep_ Top Player 28 Tháng một 2018 26 Tháng hai 2018 - 5:16 pm
[sT]VNS_ConGaMai Top Player 2 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[sT]_Mattheus_ Top Player 4 Tháng ba 2018 14 Tháng sáu 2018 - 3:44 pm
[sT]Dj_Dracon Clan DJ 20 Tháng tư 2018 10 Tháng sáu 2018 - 8:14 pm